Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.1

Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.1

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 chciałbym Wszystkim życzyć : wytrwałości i cierpliwości w prowadzeniu biznesu w naszym pięknym kraju .

Życzenia kieruję do wszystkich prowadzących biznes w postaci Spółki z o.o. I proszę zapamiętajcie najważniejsze 10 przykazań dotyczące sp. z o.o.

  1. wniosek o upadłość przed niczym nie chroni – dopiero ogłoszenie upadłości .

  2. wpis zmian do KRS np. zmiana Prezesa Zarządu jest wpisem deklaratoryjnym – liczy się dzień podjęcia uchwały odwołującej ze stanowiska .

  3. forma uchwały odwołującej zarząd może być zwykła pisemna – dla pewności jednak potwierdź ją Notarialnie za zgodność z oryginałem .

  4. aby być pociągniętym do odpowiedzialności z Art 299 k.s.h konieczne jest orzeczenie bezskuteczności egzekucji wobec Spółki ale nie tylko !!!

  5. odrzucenie upadłości przez Sąd otwiera szybką drogę do 299 k.s.h .

  6. pamiętaj !!! upadłość kosztuje !!! i nie mówię tutaj o wynagrodzeniu Kancelarii .

  7. nie daj się nabrać na upadłość !!!

  8. możesz sprzedać udziały w Spółce na każdym etapie jej istnienia – może być w trakcie kontroli , upadłości , likwidacji , czysta , zadłużona etc. nic ciebie z Spółką nie trzyma a ty nie jesteś jej niewolnikiem

  9. udziałowcy nie chcą ciebie odwołać z funkcji w Zarządzie ?! Sporządzasz Rezygnację i wysyłasz ją na adres Spółki następnie wyjawienie do KRS .

  10. Nie daj się zastraszyć windykatorom komornikom i innym radcom prawnym na 299 k.s.h w Spółce Akcyjnej !!!

chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 601-685-195