Zbrodnie białych kołnierzyków i wyłudzanie VAT

Od lat ustawodawca ma problem z przestępstwami zwanymi zbrodniami białych kołnierzyków (white collar crimes). To właśnie one powodują, że z budżetu państwa umykają miliony, które trudno odzyskać. W ich wyniku skarb państwa traci dużo z takich branż jak bankowa, energetyczna, paliwowa.

Wzrost przestępstw gospodarczych

Przestępstwa tzw. białych kołnierzyków są wyjątkowo popularne, tak jak inne przestępstwa gospodarcze, których notuje się coraz więcej. Według policyjnych statystyk w 2008 roku było ich 135 000, natomiast w 2015 roku już 170 000. Jest to duży wzrost. Co stoi za przyczyną takiego skoku?

Przestępstwa gospodarcze kuszą przede wszystkim możliwością szybkiego, dużego zarobku. Istotne jest też, że ich wykrywanie jest znacznie trudniejsze, niż w przypadku innych zbrodni, a ich sprawcy nie są tak oczywiści. Często są specjalistami w swojej dziedzinie, mają wysoki status społeczni, pieniądze, wpływy, a dodatkowo osoby pokrzywdzone nie są tak oczywiste, jak w przypadku przestępstw typu: pobicie. To sprawia, że już samo przyłapanie przestępcy na gorącym uczynku jest niezwykle trudne.

Służby porządkowe a ściganie white collar crime

Organy ścigania starają się działać skutecznie, choć jest to bardzo trudne w przypadku takich przestępstw. Często uzyskanie mocnych dowodów graniczy z niemożliwością i śledztwo bywa prowadzone na podstawie poszlak. Ocena poszlak bywa często niejednoznaczna.
To powoduje, że policja i prokuratura cały czas starają się opracowywać nowe i skuteczniejsze metody wykrywania przestępstw gospodarczych. Powoduje to, że metody bywają zaskakujące.

Pierwszym przykładem może być niedawna sprawa przedsiębiorcy, który miał wyłudzać VAT na ogromne sumy. Aresztowano go i osadzono w celi z inną osobą, której głównym zadaniem miało być zebranie informacji na temat przestępczej działalności aresztowanego. Drugim sposobem stosowanym przez policję jest podstawianie „kontrahenta”, na spotkaniu biznesowym. Taki kontrahent ma za zadanie zaproponować podejrzanemu dochodowy, chociaż nie do końca legalny biznes. Z doświadczenia wynika, że jeżeli przedsiębiorca zdecydowałby się na nią, wówczas pojawiłyby się kolejne oferty. Tym razem byłaby to jednak oferta od organów ścigania – albo więzienie, albo współpraca.
Są to najpopularniejsze metody stosowane przez policję, ale co roku pojawiają się nowe i dostosowane do aktualnej sytuacji.

Podejrzewaj wszystkich – podejrzani przedsiębiorcy

Jedną z metod stosowanych przez służby jest nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcą i zasugerowanie mu, że policja ma dowody przeciwko niemu, zna jego kontakty, relacje z innymi, że wie na temat „przestępczej” działalności, że w jego otoczeniu jest tajny informator. Ma to skłonić przedsiębiorcę do przyznania się do winy albo do nieostrożności, wynikającej ze zdenerwowania.
Często organy ścigania działają razem z organami kontroli tj. z urzędami celnymi, urzędami skarbowymi, co ma zwiększyć możliwość odkrycia przestępstw. Wynika to z maksymy, którą w przedsiębiorstwach gospodarczych kieruje się policja „nie ma uczciwych przedsiębiorców, są tylko źle skontrolowani”.

Problem rządzących – wyłudzenia VAT

Jedną z najczęściej popełnianych zbrodni gospodarczych jest wyłudzanie VAT. NIK podaje, że organy kontroli skarbowej w zeszłym roku ujawniły fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld złotych. To właśnie ten rodzaj przestępstw najczęściej spędza sen z powiek rządzącym. W związku z ich rozpowszechnianiem się Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało poprawki do Kodeksu karnego oraz nowelizację niektórych ustaw związanych z VAT-em. Dzięki nim ściganie przestępców ma być skuteczniejsze i mniej pieniędzy ma odpływać z budżetu państwa.

Nowe zasady związane sa przede wszystkim z karaniem za wyłudzanie VAT-u. Za wystawianie fikcyjnych faktur VAT ma grozić kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, a w szczególnych przypadkach nawet do 25 lat. To sprawia, że wyłudzanie VAT-u jest potraktowane w polskim prawodawstwie jako jedna z najcięższych zbrodni.
Dodatkowo ustawodawca przewidział także możliwość nakładania grzywny, która może opiewać na sumę nawet do 6 mld złotych. Wymierzanie poszczególnych kar będzie obecnie uzależnione nie od wyłudzonej kwoty, lecz od kwoty usług i towarów (brutto) podanych na fałszywej fakturze.