Zawyżanie wartości spółki – jak powszechne jest to zjawisko

Zawyżanie wartości spółki – jak powszechne jest to zjawisko

Trudno byłoby powiedzieć, że każda spółka stosuje metody kreatywnej księgowości. Jest to praktycznie niemożliwe. Działania związane z manipulowaniem księgowością oczywiście są stosowane, jednak tutaj pojawia się kwestia tego, że z pewnością nie wszystkie przypadki tak działających spółek zostały wykryte.
Zastanawiając się nad stosowaniem kreatywnej księgowości w przedsiębiorstwie, można stwierdzić, że nie tylko niewielkie firmy wdrażają takie rozwiązania. Niejednokrotnie bowiem w ostatnich latach, na powierzchnię wypływały sandale związane z zawyżaniem wartości firmy w podmiotach takich jak Toshiba, Tesco czy Valeant – świadczy to o tym, że fałszowanie wyników firmy to nie tylko obszar małych przedsiębiorstw, bowiem globalne korporacje również stosują tego typu zabiegi.

W jakich obszarach działania można najczęściej pozwolić sobie na kreatywną księgowość?

Zacznijmy od tego, ze kreatywnej księgowości nie wolno stosować. Jeśli już jednak pewne przedsiębiorstwa decydują się na to, robią to w obszarach działalności, w których najmniej możliwym jest wykrycie takich działań. Co należy do takich obszarów?
Umiejscowienie manipulacji księgowych zależy przede wszystkim od profilu działalności spółki. Przykładowo:

  • W spółkach budowlanych tego typu zabiegi stosuje się najczęściej w sytuacjach, gdy ma się do czynienia z kontraktami długoterminowymi. Wtedy dosyć trudnym jest wykrycie kreatywnej księgowości i sztucznych problemów – nie jest to jednak niemożliwym, co niejednokrotnie zostało przedstawione do wiadomości opinii publicznej.
  • Dystrybutorzy, producenci – w tym przypadku sztuczne podnoszenie wartości firmy, najczęściej jest konsekwencją zawyżania wartości księgowej zapasów.
  • Branże w których istotnym są ogromne wartości kapitału tj. Spółki energetyczne czy sieci hoteli – kreatywna księgowość najczęściej działa w obszarze amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.
  • Farmaceutyka, biznes gier komputerowych (są to wszystkie działalności, w których duże znaczenie mają prace naukowo-rozwojowe) – w pierwszej kolejności chodzi tutaj o sztuczne lub zawyżane wydatki na prace badawcze/projekty rozwojowe, uznawane jako niematerialne aktywa.

Bardzo ciekawym jest fakt, że najczęściej zjawisko kreatywnej księgowości występuje w przypadku różnego rodzaju fuzji oraz przejęć. Jest to bowiem jak dotąd obszar najmniej zbadany i najtrudniej tutaj o wykrycie nieprawidłowości – to samo tyczy się kwestii konsolidacji sprawozdań finansowych

Tagi: , ,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Publikując komentarz przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres mail . Podanie tych danych jest dobrowolne – Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis oraz data opublikowania komentarza . Administratorem Twoich danych osobowych stanie się:

WELCOME2INVEST.COM LTD

z siedzibą w :

220C BLYTHE ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W14 0HH
Company No. 09057406
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@fabrykakreatywna.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.