Zawyżanie wartości spółki – jak powszechne jest to zjawisko

Trudno byłoby powiedzieć, że każda spółka stosuje metody kreatywnej księgowości. Jest to praktycznie niemożliwe. Działania związane z manipulowaniem księgowością oczywiście stosuje się często. Jednak tutaj pojawia się kwestia tego, że nie wszystkie przypadki tak działających spółek zostają wykryte.
Zastanawiając się nad stosowaniem kreatywnej księgowości w przedsiębiorstwie, można stwierdzić, że nie tylko niewielkie firmy wdrażają takie rozwiązania. Niejednokrotnie bowiem w ostatnich latach, na powierzchnię wypływały sandale związane z zawyżaniem wartości firmy w podmiotach takich jak Toshiba, Tesco czy Valeant. Świadczy to o tym, że fałszowanie wyników firmy to nie tylko obszar małych przedsiębiorstw, bowiem globalne korporacje również stosują tego typu zabiegi.

W jakich obszarach działania można najczęściej pozwolić sobie na kreatywną księgowość?

Zacznijmy od tego, ze kreatywnej księgowości nie wolno stosować. Jeśli już jednak pewne przedsiębiorstwa decydują się na to, robią to w obszarach działalności, w których najmniej możliwym jest wykrycie takich działań. Co należy do takich obszarów?
Umiejscowienie manipulacji księgowych zależy przede wszystkim od profilu działalności spółki. Przykładowo:

  • W spółkach budowlanych tego typu zabiegi stosuje się najczęściej w sytuacjach, gdy ma się do czynienia z kontraktami długoterminowymi. Wtedy dosyć trudnym jest wykrycie kreatywnej księgowości i sztucznych problemów. Nie jest to jednak niemożliwym, co niejednokrotnie zostało przedstawione do wiadomości opinii publicznej.
  • Dystrybutorzy, producenci – w tym przypadku sztuczne podnoszenie wartości firmy, najczęściej jest konsekwencją zawyżania wartości księgowej zapasów.
  • Branże w których istotnym są ogromne wartości kapitału tj. Spółki energetyczne czy sieci hoteli – kreatywna księgowość najczęściej działa w obszarze amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.
  • Farmaceutyka, biznes gier komputerowych (są to wszystkie działalności, w których duże znaczenie mają prace naukowo-rozwojowe). W pierwszej kolejności chodzi tutaj o sztuczne lub zawyżane wydatki na prace badawcze/projekty rozwojowe, uznawane jako niematerialne aktywa.

Bardzo ciekawym jest fakt, że najczęściej zjawisko kreatywnej księgowości występuje w przypadku różnego rodzaju fuzji oraz przejęć. Jest to bowiem jak dotąd obszar najmniej zbadany i najtrudniej tutaj o wykrycie nieprawidłowości. To samo tyczy się kwestii konsolidacji sprawozdań finansowych.