Zależność: majątek, a upadłość

Osoby, które prowadzą własne firmy, zawsze boją się o to, co stanie się w sytuacji ogłoszenia upadłości. Co jeśli posiadamy wspólny majątek z małżonkiem. Najczęściej po ogłoszeniu upadłości wspólny majątek zalicza się w skład masy upadłościowej.

Masa upadłościowa, czym właściwie jest?

Masa upadłościowa między innymi suma wszystkich możliwych do zbycia praw majątkowych, które przeznaczone są do zaspokojenia potrzeb wszelkich wierzycieli. Wartość masy upadłościowej określa się w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Oczywiście istnieją rzeczy, które nie wchodzą w skład masy upadłościowej. A są to między innymi: mienie wyłączone spod egzekucji w rozumieniu Kodeksu cywilnego, wynagrodzenie za pracę w czasie niepodlegającym zajęciu oraz mienie przeznaczone na pomoc dla pracowników czy rodzin upadłego. Oczywiście istnieje możliwość wyłączenia składników z masy upadłościowej, jeżeli zgromadzenie wierzycieli podejmie taką decyzję.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Decyzje o ogłoszeniu upadłości wydaje wydział gospodarczy do spraw i upadłości przy sądzie rejonowym. Cały proces rozpoczyna się po złożeniu wniosku, który może zostać złożony przed małżonków lub jednego z nich. Nie istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu jednego z małżonków, gdy drugi złożyć już wniosek o rozpoczęcie procesu upadłościowego. Również w sytuacji złożenia wniosku przez jedną osobę, małżonek nie ma prawa do składania wszelkiego rodzaju wyjaśnień.

Upadłość, a związek małżeński

W sytuacji zawarcia małżeństwa wszelkie prawa oraz przedmioty zawarte w czasie jego trwania staja się wspólne. Istnieje przepis prawny, który mówi, że w przypadku ogłoszenia upadłości między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Jednak zgromadzony dotychczas wspólny majątek zalicza się do tak zwanej masy upadłościowej. Wszelkiego rodzaju zadłużenia będą pokrywane właśnie z ustalonego funduszu, mimo iż tylko jeden z małżonków przyczynił się do ich powstania. Jak widzimy, w sytuacji złożenia wniosku o upadłość należy podjąć wszelkie kroki, które mają za zadanie ochronić nasz wspólny majątek.

Sposoby ochrony wspólnego majątku

Bardzo często, gdy dochodzi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, małżonkowie zaczynają się martwić o gromadzony często przez lata majątek. Istnieje możliwość ochrony majątku. Jednym z pierwszych kroków, które należy poczynić jest zgłoszenie wierzytelności z tytułu wspólnego majątku. Uważa się, że wszelki majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa dzieli się na pół, a więc mamy prawo do ochrony połowy zgromadzonego majątku. Możemy też złożyć wniosek o ochronę większej ilości majątku. Jednak wymaga to od nas przedstawienia dowodów, które mają udowodnić, że wnieśliśmy dużo więcej do wspólnego majątku. Dużo lepszym rozwiązaniem jest również ustanowienie rozdzielności majątkowej tuż przed złożeniem wniosku o upadłość. Jednak wbrew pozorom może okazać się to trudne, ponieważ wniosek o rozdzielczość majątkową musimy złożyć na okres dwóch lat przed ogłoszeniem upadłości.

Jak widać, ogłoszenie upadłości nie jest tak proste, a ochrona wspólnego majątku przed włączeniem jej do masy upadłościowej to dość trudna procedura. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości trzeba bardzo dokładnie zaplanować i rozważyć wszelkie za oraz przeciw. Z reguły cały proces przynosi małżeństwu wiele szkód i stresu. Niejednokrotnie w wyniku ogłoszenia upadłości dochodzi do rozwodów.