Zalety spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest praktycznie jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności. Z czego tak naprawdę wynika zainteresowanie przedsiębiorców tą formą spółek? Co musimy wiedzieć o spółce z o.o. przed wybraniem tej formy?

Zalety spółki z o.o.

Niskie koszty

Urokliwość spółki z o.o. wynika między innymi z uwagi na miarę niskie koszty nakładów finansowych, które związane są z jej założeniem. Do wystartowania z działalnością właściwie wystarczające jest:

  • 5000 złotych, które wpłacane jest jako kapitał zakładowy (z tych pieniędzy spółka może korzystać z racji pokrywania wydatków),
  • pokrycie kosztów notarialnych (przy najniższym kapitale koszty te nie powinny być większe niż 200 złotych),
  • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (wraz z uiszczeniem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 600 złotych),
  • opłata składana wraz z wnioskiem VAT R.

Biorąc pod uwagę spółkę akcyjną, która wymaga od przedsiębiorcy na samym początku wpłacenia 100.000 złotych kapitału zakładowego (co przekłada się na wyższą opłatę notarialną) różnica jest zdecydowanie widoczna. W spółce z o.o. niższe niż w spółce akcyjnej są również koszty korporacyjne dotyczące prowadzenia spółki. Wynika to z faktu, że zasadniczo zebrania wspólników nie muszą być protokołowane przez notariusza.

Warto również pamiętać, że planuje się nowelizacje kodeksu spółek handlowych. Zakłada ona zniesienie wymogu wpłaty minimalnego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rejestracja online

Popularność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się również z tym, iż istnieje możliwość jej rejestracji on line. Formularz dostępny na stronie internetowej skonstruowany jest w taki sposób, aby jego wypełnienie nie wymagało pomocy profesjonalnego doradcy prawnego. Taki sposób rejestracji jest w dużej mierze interesujący, szczególnie dla młodych przedsiębiorców.

Formularz ten wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Umożliwia on wyłącznie na wprowadzenie jedynie najprostszych zasad działania spółki, zaś kapitał zakładowy opłacony może być wyłącznie gotówką. Ceną za szybkość i ograniczenie kosztów jest obniżenie elastyczności i skutecznego wykorzystania rozwiązań, jakie umożliwia nam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Oddzielenie kompetencji zarządczych od właścicielskich

Z przekonaniem stwierdzam, iż prowadzenie spółki z o.o. jest bardziej określone niż prowadzenie spółek osobowych. W szczególności następuje tutaj wyraźne oddzielenie kompetencji zarządczych od właścicielskich między zarząd i zgromadzenie wspólników. Ponadto często również oddziela się uprawnienia nadzorcze i przenosi je na na radę nadzorczą.