Wierzytelności przedsiębiorstw wobec banków – nie unikaj spłaty należności!

Jeśli jesteś dyrektorem firmy, która otrzymała pożyczkę bankową w ramach pożyczki komercyjnej, możesz zastanawiać się, dlaczego instytucja ta zdecydowała się na zaryzykowanie i udzielenie pomocy przedsiębiorstwu, znajdującemu się w bardzo złej kondycji finansowej. Prawdopodobnie, Twoja firma znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, z której nie widziałeś wyjścia – stąd ta decyzja. Pomyśl, w jaki sposób możesz natychmiast zdobyć pieniądze na uregulowanie zaległego kapitału? Gdybyś miał na to pieniądze, nie potrzebowałbyś pożyczki, prawda?

Eksperci ds. niewypłacalności w przedsiębiorstwach, to odrębna grupa specjalistów. Chętnie pomogą Twojej firmie, gdy ta znajduje się w trudnej sytuacji. To m.in oni pomogą Ci zrozumieć, co skłania banki do zaciągania pożyczek. Jednocześnie zaoferują opcje, które mogą dosłownie uratować Twoją firmę. Jeśli obawiasz się formalnego postępowania upadłościowego, z pewnością znajdziesz możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji.

Pożyczki bankowe i ich spłata w przypadku zamknięcia działalności

Spłata pełnej pożyczki komercyjnej, z wyprzedzeniem, wywiera niezmierną presję na Ciebie jako dyrektora i może podważyć przyszłość Twojej firmy. Niestety jest to powszechna sytuacja. Eksperci ds. niewypłacalności przedsiębiorstw pomogą Ci wyjaśnić, dlaczego banki żądają zwrotu pożyczek. Może się to zdarzyć nawet jeśli kredytobiorcy nie przegapili żadnego terminu płatności. Jakie kroki możesz podjąć, aby poradzić sobie z sytuacją i zapobiec zamknięciu firmy?

Nowe ramy prawne dla pożyczkodawców

Po krachu gospodarczym w 2008 r., organy bankowe zostały poddane ścisłej kontroli organów regulacyjnych. Doprowadziło to do wprowadzenia nowych strategii w celu zwiększenia przejrzystości i lepszego zarządzania ryzykiem. Wprowadzono międzynarodowe ramy regulacyjne, do których banki muszą się stosować w ustalonych ramach czasowych. Zbadano zakres, w jakim banki mogą chłonąć sytuację kryzysu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału i płynności.

Dlaczego banki coraz częściej zaciągają kredyty komercyjne?

Wzrost kwoty płynnego kapitału, który musi posiadać instytucja finansowa, wdrożony przez jedną z międzynarodowych regulacji doprowadził do tego, że banki uważnie szukają oznak niepokoju w firmach, którym udzieliły finansowania. Nie ogranicza się to jednak do identyfikowania opóźnień w płatnościach lub opóźnień w spłacie. Instytucje bankowe monitorują konta firm pod kątem oznak niepokoju. Oznaczają niektóre pożyczki jako nieściągalne długi, a następnie wzywają je, aby mogły zwiększyć swoją płynność i sprostać nowym wymaganiom.

Jak może to wpłynąć na Twój biznes?

Nowe wymogi regulacyjne wobec banków i innych dużych instytucji pożyczkowych narażają polskie firmy na ryzyko niewypłacalności w przypadku uruchomienia pożyczki komercyjnej. Kredyty bankowe mają kluczowe znaczenie dla wielu przedsiębiorstw i bez tego można znacznie ograniczyć wzrost.

Jeśli nie stać Cię na profesjonalistę, który zajmie się likwidacją Twojej firmy, to, czy możesz samodzielnie zlikwidować firmę?
„Moja firma zmierza ku upadkowi i nie sądzę, że będzie w stanie się zregenerować. Chciałbym zlikwidować firmę i położyć jej kres, ale nie mam pieniędzy, by zapłacić za usługi syndyka masy upadłościowej.

Czy mogę samodzielnie zlikwidować firmę?

Technicznie termin likwidacja oznacza po prostu sprzedaż aktywów spółki i wykorzystanie tych dochodów do spłaty jej długów. Dlatego też sama likwidacja jest praktyką, którą każda firma może prowadzić samodzielnie. Szczególnie jeśli próbuje przeprowadzić tylko częściową likwidację, czyli sprzedaż części aktywów spółki w celu spłaty długów w celu kontynuacji działalności.

Istnieją jednak również formalne procedury upadłości, które są określane jako likwidacja. Są nimi likwidacja dobrowolna i likwidacja obowiązkowa. Może je przeprowadzić wyłącznie licencjonowany syndyk masy upadłości. Ale dlaczego? Ponieważ niezależnie od tego, czy zainicjujesz likwidację swojej firmy dobrowolnie, czy czekasz na wierzycieli, którzy doprowadzą cię do obowiązkowej likwidacji, wynik jest taki sam – wierzyciele ostatecznie będą kontrolować, kto zostanie wyznaczony na likwidatora. I dlatego prawo polskie nakazuje, aby tylko licencjonowany syndyk masy upadłości mógł zostać wyznaczony na likwidatora w każdym formalnym postępowaniu likwidacyjnym.

Wnioski

Kiedy firma traci płynność finansową i zmierza ku bankructwu, pierwszą rzeczą, którą powinien zrobić dyrektor, jest ustalenie czy firma faktycznie jest niewypłacalna. Z definicji przedsiębiorstwo prawnie uważa się za niewypłacalne w dwóch sytuacjach. Gdy nie stać go na dotrzymanie comiesięcznych zobowiązań finansowych tj. rachunków i spłat. Lub gdy całkowita wartość długów spółki przekracza wartość wszystkich jej aktywów. Jeśli tylko dowiesz się o tym, że działasz jako przedsiębiorstwo niewypłacalne, najlepszym rozwiązaniem byłoby natychmiastowe zaprzestanie działalności i zawarcie porozumień z wierzycielami.