Ustrzeliłem ciekawy hattrick

Ustrzeliłem ciekawy hattrick

O Notariuszach na moich stronach jest wiele , bardzo ciekawa kategoria podobna do radców , czasami jednak to co widzę i słyszę przechodzi ludzkie pojęcie

1 . Pani Notariusz z miasta Szczecin cyt: ” pełnomocnictwo do reprezentacji jest starsze niż trzy miesiące nie można na nie zakupić udziałów”

2. Pan Notariusz z miasta Kościerzyna , zakup nieruchomości przez Spółkę z o.o. oczywiście została podjęta stosowna uchwała wspólników wyrażających zgodę na zakup nieruchomości na zasadach i za cenę wedle uznania pełnomocnika która nawet nie była konieczna – ale ok… , niestety usłyszeliśmy taki tekst cyt: ” Spółka nie może zakupić nieruchomości gdyż w uchwale powinien być zapis o numerze ewidencyjnym działki oraz numer księgi wieczystej wraz z ceną za jaką Spółka nieruchomość nabywa ”

3. znów Szczecin – Pani Notariusz miała tylko poświadczyć podpis pod oświadczeniem woli tj. pełnomocnictwie do zakupu udziałów w spółce z o.o. , standardowy zapis jakich się robi tysiące o treści : Udzielam Pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz udziałów i akcji w spółkach i za kwotę wedle uznania pełnomocnika  , Pani Notariusz przeszła samą siebie cyt: ” takich pełnomocnictw się nie robi ! powinien być zapis o ilości udziałów i za jaką kwotę ! oraz w jakiej spółce ! KRS śmiałby się przez tydzień gdybym to zrobiła ”

pozostawiam te złote myśli bez komentarza

 

Tags: