Tak zwane środowisko – cena zakupu za udziały jest niższa od kapitału zakładowego…

Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy. Pani Notariusz nie dokona czynności notarialnej  polegającej na poświadczeniu podpisów pod umową sprzedaży udziałów. Przyczyna: cena  zakupu za udziały jest niższa od kapitału zakładowego…