postanowienia umowne Tag

Kontrola indywidualna spółki

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością każdy udziałowiec ma prawo do indywidualnej kontroli. W spółkach akcyjnych nie ma takiego przywileju. Każdy z udziałowców może bez ograniczeń dokonywać kontroli dokumentów spółki, wszelkich umów, a także jej finansowej kondycji. Może tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej do tego osoby. Taki bilans ma prawo wykonać na własny użytek i nie musi się z tego nikomu tłumaczyć.

Postanowienia umowne spółki

Czasem kontrola indywidualna nie może mieć miejsca. Jest tak w sytuacji, gdy zawarta umowa pomiędzy wspólnikami spółki wyłącza taką możliwość. Wyłączone spod kontroli mogą być zaledwie niektóre sfery spółki, jak np. tylko rachunkowość. Podczas ustanawiania takich zasad konieczne jest równe traktowanie wszystkich wspólników. Nie może się więc zdarzyć, że jeden z nich będzie mieć wgląd w finanse czy umowy spółki, a inny jest tego prawa pozbawiony.

Rada nadzorcza

Powołanie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej może wyłączać indywidualne uprawnienia poszczególnych udziałowców. Powołanie rady nadzorczej jest jednak możliwe w sytuacji, gdy kapitał spółki przekracza 500 tysięcy złotych i liczy sobie 25 członków. Jeśli poszczególni indywidualni udziałowcy chcą mieć wgląd w działalność spółki mogą zadbać o odpowiednie postanowienia umowy. Daje to im dużą szansę zabezpieczenia interesów mniejszościowych udziałowców.