pieniądze Tag

Śpij spokojnie „środowisko” czuwa i wie jak wydębić kochane pieniążki

Samo  złożenie wniosku o upadłość zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności z  art.299 ksh ,

takie stanowisko przedstawił pewien Radca Prawny ,

brak słów ,  usiąść i płakać , ale zastanówmy się … radca nie mógł zająć innego stanowiska  gdyż jego wypowiedzi przysłuchiwali się zainteresowani ( udziałowcy oraz obecny  członek zarządu ) to zmienia całkowicie postać rzeczy – a on sam prowadził  postępowanie upadłościowe które i tak zostało przez sąd odrzucone .

Zapytałem  dlaczego został zgłoszony wniosek o upadłość który od samego początku był  skazany na odrzucenie , nie uzyskałem odpowiedzi , oczywiście nie wspomniałem o  najważniejszym … honorarium za prowadzenie sprawy , bo chyba o to chodzi .

Nigdy tego nie zrozumiem , jak można wmawiać coś co i tak nie  możliwości powodzenia ( wspomniana upadłość ) przecież po zwykłej rozmowie z  reprezentantem/księgowym spółki można wstępnie stwierdzić jaka jest jej kondycja  finansowa  .

etyka ? etycznie ? a co to znaczy ?!