Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe – jakie są nasze propozycje?

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży, świadczymy optymalne i skuteczne usługi w zakresie stosowania procedur układowych i upadłościowych.

Zarówno powstanie spółki i związana z tym konieczność jej zarejestrowania, jak i likwidacja spółki są wymagają dokładności, dokumentacji i sprawdzania czy wszystko dzieje się w zgodzie z prawem.

W ramach proponowanych przez nas usług oferujemy Klientom pomoc w następujących sprawach:

  • przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości lub układu;
  • przeprowadzenie procedury upadłościowej lub układowej;
  • negocjacje z wierzycielami i skuteczną ochronę w przypadku posuwania się do bezprawnych metod egzekucji;
  • zarządzanie przedsiębiorstwem po odrzuceniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Postępowanie upadłościowe

Upadłość przedsiębiorstwa to czasami konieczność. Nie zawsze działalność spółki przynosi dochody i może trwać bez przeszkód. Zdarza się, że czynniki zewnętrzne albo wewnętrzne, albo oba jednocześnie zmuszają wspólników do ogłoszenia upadłości i podjęcia związanych z tym kroków. Wiemy, że jest to typowa sytuacja kryzysowa, w czasie której niezbędna może być pomoc profesjonalistów. Pomagamy i w tej sytuacji. Spółka, członkowie jej zarządu powinni zdawać sobie sprawę, że fakt niewypłacalności spółki oraz wniosek o ogłoszenie upadłości muszą być zgłoszone do sądu. Obowiązek ten musi zostać zrealizowany w ciągu 30 dni od momenty pojawienia się stanu niewypłacalności spółki. Jeśli wspólnicy pominą ten obowiązek, niezgodnie z prawem go zaniechają lub bez uzasadnionej przyczyny spóźnią się ze złożeniem wniosku, może skończyć się to dla niech przykrymi konsekwencjami. Mowa tu o przeniesieniu odpowiedzialności za zadłużenia spółki na prywatny majątek członków zarządu, zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych.

Zarządzanie kryzysowe w praktyce

Nasza kancelaria kupuje albo przejmuje 100% udziałów w spółce, udziela skwitowania (absolutorium) poprzedniemu zarządowi spółki, przy równoczesnym mianowaniu własnego zarządu. Poprzedni udziałowcy oraz zarząd mają możliwość uczestniczenia we wszystkich podejmowanych czynnościach, aż do momentu złożenia skutecznego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który świadczy o ich wykreśleniu.

Zarządzanie kryzysowe – możliwości

Zgodnie z życzeniem Klientów istnieje możliwość zmiany zarówno siedziby, jak również nazwy firmy i protokolarne przekazanie oraz archiwizacja dokumentacji księgowej, personalnej, podatkowej. Pod naszym zarządem i na naszą odpowiedzialność podejmujemy działania zmierzające do znalezienia dobrego inwestora strategicznego lub ewentualnie restrukturyzacji, przekształcenia spółki lub likwidacji spółki. Współpracujemy w tej kwestii ściśle ze specjalistami z zakresu prawa i księgowości.