Rejestracja spółki

Rejestracja spółki (spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, z o.o., akcyjne)

Spółka nie powstaje tylko, dlatego, że ktoś stwierdza, że będzie ją prowadził, sam lub ze wspólnikami. Aby faktycznie zaistniała, musi zostać zarejestrowania w sądzie rejestrowym najbliższym siedziby spółki. Dotyczy to wszystkich rodzajów spółek: jawnej, partnerskiej, komandytowej, z o.o., akcyjnej, komandytowo-akcyjnej. Każda z nich zaczyna swoje istnienie w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wiąże się to z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku, zawierającego najważniejsze informacje o spółce: jej nazwę, siedzibę, kapitał zakładowy, nazwiska wspólników bądź partnerów, osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Dobrze wypełniony wniosek sprawi, że rejestracja przebiegnie pomyślnie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy Państwu całościową usługę błyskawiczni i efektywnej rejestracji spółek prawa handlowego w KRS, obejmującą wszystkie rodzaje spółek.

W czym możemy pomóc?

Rejestracja spółki to proces, który może być kilkufazowy, dlatego nasza pomoc może okazać się niezbędna dla Klientów. Z chęcią udzielamy porad prawnych związanych zarówno z zakładaniem spółki, jak i jej likwidacją. Są to procesy wymagające powstania licznej dokumentacji, której prawidłowość może okazać się decydująca. Pisanie pism do sądu, jak również weryfikacja umów, uchwał, pełnomocnictw to nasza specjalność. Zajmujemy się tym z uwagą, pamiętając że niezbędna jest ich zgodność z prawem i aktualnymi przepisami. Nasza pomoc obejmuje również ewentualne przekształcenia spółek z jednego rodzaju w drugi oraz pomoc w ułatwieniu działań, które nasi Klienci postrzegają jako skomplikowane.
Zdajemy sobie sprawę, że dla początkujących przedsiębiorców sprawy związane z rejestracją spółki wydają się trudne, dlatego nie tylko przygotowujemy i załatwiamy, ale także wyjaśniamy procedury. Dzięki naszej pomocy zrozumiesz nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Zakładanie spółek – nasza specjalizacja!

Nie tylko jesteśmy najlepsi naszych działaniach, to nasza specjalizacja. Rejestracje sądowe, sporządzanie umów, weryfikacja przepisów pod względem prawa sądowego, organizacja formalności, a także pomoc w biznesplanach to coś, na czym się znamy. Wspólnicy i partnerzy mogą skorzystać na profesjonalnym wsparciu oraz mieć świadomość, że ich sprawy będą prawidłowo prowadzone. Co więcej przygotowujemy dokumentację proceduralną, realizujemy ich rejestrację oraz wszelkie zgłoszenie we właściwych urzędach oraz sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do ZUS i PIP, regulaminy pracy i wynagrodzeń oraz fundusz socjalny.

ZAPRASZAMY 7 DNI W TYGODNIU / 24 GODZINY NA DOBĘ!