Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z o.o.

Najczęstszą przyczyną związaną z likwidacją spółki jest kwestia związana z nieopłacalnością jej dalszego prowadzenia. Likwidacja spółki z o.o. jest zazwyczaj metodą na zamknięcie nierentownej działalności.

Procedura powiązana z likwidacją jest kosztowna i bardzo czasochłonna (proces likwidacyjny teoretycznie musi trwać co najmniej 6 miesięcy, praktycznie to okres nie krótszy niż 9 miesięcy, zaś w trudniejszych przypadkach ciężko jest ustalić czas finalizacji postępowania). Proces ten jest również bardzo wymagający biorąc pod uwagę wszystkie procedury. Wymaga to bardzo dużego doświadczenia z uwagi na bardzo dużą liczbę czynności koniecznych do wykonania zarówno w trakcie przeprowadzania likwidacji, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu.

Likwidacja spółki z o.o. w praktyce

Często bywa tak, że proces likwidacyjny niesie za sobą konieczność poprowadzenia różnorodnych postępowań i rozstrzygnięcia sposób. Szczególnie w przypadku, gdy po ogłoszonym wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, okaże się, że spółka ma niespodziewanych wierzycieli.

Kłopotliwą kwestią może również być określenie majątku spółki, jego realna wycena oraz proces związany z upłynnieniem majątku. Tym bardziej, gdy okaże się, że występują rozbieżności pomiędzy stanem księgowym, a tym rzeczywistym. Przed ewentualną likwidacją obligatoryjne jest zakończenie wszelkich interesów, odzyskanie istniejących wierzytelności oraz spłata wszystkich zobowiązań. Niekwestionowanym utrudnieniem w procesie likwidacyjnym mogą okazać się wierzytelności sporne, które muszą zostać wytłumaczone przed zakończeniem całego procesu.

Często bywa tak, że proces likwidacyjny niesie za sobą konieczność poprowadzenia różnorodnych postępowań i rozstrzygnięcia sposób.

Art 299 KSH

Warto również pamiętać, że likwidację przeprowadza określony likwidator, który musi pamiętać o dochowaniu szczególnej staranności podczas tego procesu, aby nie narazić się na odpowiedzialność z tytułu art. 299 KSH.

W ramach oferowanej przez nas usługi likwidacji Spółki z o.o przewidujemy:

  1. Zaplanowanie likwidacji Spółki, przygotowanie wszelkich niezbędnych uchwał, wniosków oraz pełną asystę na każdym etapie postępowania.
  2. Otwarcie likwidacji i ustanowienie likwidatora spośród naszych pracowników, bądź ze wskazania klienta.
  3. Zgłoszenie otwarcia likwidacji Spółki do rejestru sądowego.
  4. Ogłoszenie otwarcia likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.
  5. Przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji na podstawie dostarczonego sprawozdania finansowego poprzedzającego wszczęcie procedury oraz na podstawie spisów z natury i przeglądu sytuacji Spółki.
  6. Przeprowadzenie wszelkich czynności likwidacyjnych, między innymi zakończenie bieżących interesów Spółki, wygaszenie i rozwiązanie umów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań, upłynnienie majątku Spółki, poprowadzenie wszelkich postępowań, w tym spornych oraz innych spraw Spółki.
  7. Przeprowadzenie podziału masy likwidacyjnej pomiędzy wspólników w odpowiednim czasie oraz zaspokojenie spóźnionych wierzycieli w miarę możliwości.
  8. Przygotowanie do zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników i asysta tych czynności.
  9. Sporządzenie i złożenie wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru sądowego.
  10. Dopełnienie wszelkich dodatkowych czynności wymaganych przepisami np.: złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru GUS, ZUS, itp.

W ramach usługi udostępniamy adres rejestrowy dla likwidowanej Spółki oraz miejsce przechowywania dokumentacji. W trakcie oraz po zlikwidowaniu Spółki, składamy dokumentację we skazanym uchwałą miejscu.

Likwidacja spółek – baza wiedzy

Likwidacja spółki – jak zrobić to dobrze?

Kiedy i jak ogłosić upadłość spółki