Artykuł 299/586 K.s.h

Artykuł 299 K.s.h. i 586 k.s.h.

Nasza oferta obejmuje pomoc i obronę przed straszącym przedsiębiorców artykułem 299 oraz artykułem 586 Kodeksu spółek handlowych, które w oczach przedsiębiorców są niezwykle groźne.

Czy art. 299 K.s.h. jest naprawdę groźny?

Zajmujemy się zagadnieniami prawnymi od lat i mamy świadomość, że przedsiębiorcy postrzegają art. 299 Kodeksu spółek handlowych jako największą groźbę. Wynika to z faktu, że znajduje się w nim zapis „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.” Brzmi to niepokojąco i budzi panikę, że wystarczy niewielkie zadłużenie, a komornik lub windykator zacznie dochodzić roszczeń z majątku prywatnego.
Z czystym sumieniem możemy uspokoić: wcale nie jest tak łatwo wcielić w życie art. 299 K.s.h. Potrzebne są do tego mocne podstawy, a przede wszystkim udowodnienie, że spółka faktycznie nie jest w stanie spłacić zadłużenia, że z jej majątku nie można uiścić żądań wierzycieli. Dopiero wtedy wierzyciel może rozpocząć kolejne kroki, ale warto pamiętać, że możliwość korzystania z art. 299 K.s.h. jest ograniczona, gdyż może ulec przedawnieniu po 3 latach.

Egzekucja komornicza a art. 299 K.s.h.

Wierzyciel nie może przyjść do spółki i żądać wydania jej majątku. Fakt istnienia zadłużenia i prawo do egzekwowania świadczeń musi zostać przekazane komornikowi sądowemu. Zanim do tego dojdzie niezbędne jest posiadanie tytułu wykonawczego, który wydawany jest przez sąd. Wymaga to czasu, pism do sądu, wniesienia odpowiednich opłat i jest czasochłonne. Biurokracja czasami sprzyja przedawnieniu. Dodatkowo zanim sąd wyda tytuł bada, jaki był stan spółki, czy pojawiały się niekompetencje członków zarządu, zamiar nieuregulowania zobowiązań finansowych. Jeśli jednak wierzyciel posiada tytuł wykonawczy może udać się do komornika celem wszczęcia egzekucji. Nadal jest to egzekucja z majątku spółki, a nie z prywatnych majątków członków zarządu.
Istotne jest, o czym informujemy klientów, że zanim przejdzie się do art. 299 K.s.h. niezbędne jest wykazanie przez wierzyciela, że spółka nie posiada majątku i egzekucja jest niewykonalna. Takie stwierdzenie jest ważne tylko, jeśli wyda je komornik sądowy w ramach postanowienia o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 824 § 1 pkt K.p.c. Dopiero ten fakt, poprzedzony długim sprawdzaniem stanu spółki umożliwia zainteresowanie się majątkiem członka zarządu.

O co chodzi z art. 586 K.s.h.?

Nie mniejszą grozę, niż wspomniany już artykuł budzi inny, mianowicie art. 586 K.s.h. Wynika z niego, że: „kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Nie jeden raz powtarzamy naszym Klientom, że zgłoszenie wniosku o stwierdzenie upadłości spółki do sądu jest koniecznością, nie można z niej zrezygnować, a najlepiej także nie przeoczyć terminu, w którym jest to niezbędne. Jeżeli członkowie zarządu bez uzasadnionej przyczyny nie złożą wniosku w terminie może odbić się to na ich prywatnym majątku, gdyż łatwiej wówczas wcielić w życie art. 299 K.s.h.

Karą za zwłokę albo za niezłożenie wniosku obciążeni mogą zostać jedynie członkowie zarządu, i likwidatorzy. Nie muszą się jej obawiać wspólnicy albo właściciele. Jednocześnie to każdy z członków zarządu osobno odpowiada za niedopatrzenie i niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość. Jego złożenie nie musi być konsultowane z innymi członkami zarządu, ponieważ wszyscy są do tego uprawnieni. Oznacza to, że jeśli żaden z członków, np. pięciu członków zarządu, nie złoży wniosku, każdy z nich może zostać za to osobno ukarany. Jednak wystarczy, że jeden z nich złoży wniosek, a odpowiedzialności karnej nie poniesie żaden.

Poza poradami i obroną przed problematycznym artykułem oferujemy również taką samą obronę w związku z art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego oraz art. 116 Ordynacji podatkowej. Zapewniamy również ochronę prawną majątku prywatnego członków zarządów w związku z prowadzoną spółką, pomoc przy jej oddłużaniu oraz w sporach z instytucjami Skarbu Państwa. Wsparcie w starciu z nimi jest bardzo korzystne. Wysłuchujemy, zbieramy informacje, pomagamy, doradzamy i działamy w kontekście US/KAS/JPK oraz zebranych doświadczeń.

Art. 299 K.s.h. – prawdy i mity

ART. 586 K.S.H. I 299 K.S.H – fakty i mity