Partner dopuszczający się oszustwa w spółce z o.o.

Jeśli osoba powiązana ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dopuszcza się oszustwa lub nieuczciwej działalności, ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo partnera niepowiązanego z nielegalnymi działaniami. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa istotne jest zebranie jak największej liczby dowodów i szczegółów w celu ewentualnego aresztowania.

Właściciele lub partnerzy w przedsiębiorstwach, działających na zasadach spółki z o.o., mogą być zmuszeni do zbadania działalności drugiej strony. Jeśli istnieje podejrzenie, że jedna z nich prowadzi niezgodne z prawem działania trzeba ustalić czy dotyczą one spółki. Może to pociągać za sobą całą organizację i prowadzić do utraty płynności finansowej i bankructwa.

Jeśli korporacja ponosi odpowiedzialność zastępczą, zarówno jednostka, jak i partner odpowiedzialny za działania niezgodne z prawem ponoszą za nie odpowiedzialność w sądzie. Same kary mogą doprowadzić do bankructwa spółki i doprowadzić do rozwiązania firmy po tym, jak wszystko się wyjaśni. Może to również prowadzić do partnerów, którzy zostaną skazani na karę pozbawienia wolności i grzywny.

Podejrzewana aktywność partnera w spółce

Gdy istnieje podejrzenie, że jeden z członków spółki prowadzi działania niezgodne z prawem, kluczowe jest uzyskanie dowodów, potwierdzających te działania. Przed skontaktowaniem się z organami ścigania, prawnika można również zobowiązać do udziału w postępowaniu W ten sposób łatwiej chronić strony nieponoszące winy oraz niezwiązane z działaniami nielegalnymi.
Jeśli partner jest odpowiedzialny za te czyny, należy upewnić się, że doszło do przestępstwa przed podjęciem jakichkolwiek innych działań. Można dochodzić roszczeń odszkodowawczych, jeśli przestępstwo wpłynie negatywnie na spółkę, np. w kwestii wizerunku przedsiębiorstwa, czy jego sytuacji ekonomicznej. Jest to zwykle możliwe do wykrycia i zapewnienia w przypadku, gdy osoba popełnia oszustwo za pomocą metod bankowych.

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej finansowanie

W wielu przypadkach, partnerzy w spółce mogą mieć różne cele. Jeden może mieć umiejętności lub talent do tworzenia produktów lub usług, podczas gdy inny ma pieniądze na finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Inni z kolei, mogą posiadać wiedzę niezbędną do skutecznego i korzystnego prowadzenia transakcji biznesowych. Jeszcze inni posiadają umiejętności organizacyjne i administracyjne niezbędne do zapewnienia terminowości wykonania niektórych zadań. Tworząc spółkę z o.o., właściciele często zostają zmuszeni do ogromu “papierkowej roboty” związanej z obowiązkami i uprawnieniami w przedsiębiorstwie. Wszelkie uprawnienia przyznane jednemu w celu założenia konta bankowego są zwykle równo dzielone z innymi partnerami.

Zaangażowanie banku

Kiedy właściciel lub partner spółki z ograniczoną odpowiedzialnością otwiera konto bankowe dla firmy, może to zrobić tylko w jednym imieniu. Jeśli jednak inny właściciel lub partner podmiotu chce dodać uprawnienie osoby do korzystania z tego konta, będzie miał taką samą moc, jak osoba pierwotna, jeśli konto funkcjonuje w imieniu konkretnego przedsiębiorstwa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek komplikacje z bankiem, może okazać się konieczne zatrudnienie prawnika do komunikacji z instytucją finansową. Tak można upewnić się, że nie dojdzie do nielegalnej działalności. Przykładowo, jeden partner może przenieść środki firmy z konta spółki na swoje konto osobiste. Aby przeciwdziałać tym możliwym działaniom, drugi partner może potrzebować prawnika, który zablokuje konto lub je zamknie.

Jeśli bank nie chce współpracować z innym członkiem spółki, możliwe jest, że ktoś współpracuje z partnerem w celu popełnienia przestępstwa. Zwykle nie jest to prawdopodobne, ale jednak możliwe. Wiele banków pragnie przede wszystkim pieniędzy klientów, a im większa kwota, tym bardziej kuszące jest uczestnictwo w nielegalnej działalności. W celu udowodnienia oszustwa, defraudacji lub naruszenia obowiązków powierniczych kontrahenta, osoba, której to dotyczy, może potrzebować wtrącać się do banku. Jeśli wydaje się, że bank współpracuje tylko z osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa to jest to sygnał ostrzegawczy. Oczywiście może okazać się, że podejrzany członek spółki współpracuje z jednym pracownikiem banku. Bank jako instytucja natomiast nie angażuje się w podejrzane działania.

Pozew sądowy przeciwko partnerowi w spółce

Gdy zebrane wystarczające dowody potwierdzą, że sprawa nielegalnego procederu mogła zaistnieć, nadszedł czas, aby skontaktować się z prawnikiem. Najlepiej jak zajmie się tym osoba niezaangażowana w działalność firmy, aby zapewnić bezstronność działań.

W wyniku tych działań może powstać przypadek oszustwa przeciwko partnerowi biznesowemu. Jest to zarówno przestępcze, jak i cywilne naruszenie prawa. Partner biorący udział w nielegalnej działalności może spotkać się z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i postępowaniem cywilnym. Szkody należne niewinnemu partnerowi mogą powodować problemy. Jednak prawnik może wyjaśnić wszelkie możliwe działania i konsekwencje dochodzenia roszczeń prawnych przeciwko niemu w takich okolicznościach.