Optymalizacja spółek a podatki

Przedsiębiorca prowadzący spółkę lub przedsiębiorca i wspólnicy zawsze będą dążyli do zapewnienia spółce jak najlepszego rozwoju. Jej dobre funkcjonowanie przynoszą im zyski. To oznacza, że będą podejmowali kroki, które mają poprawić działanie przedsiębiorstwa tak, aby znaleźć korzystne zasady działania, produkcji, generowania kosztów, opodatkowania. Wszystko to można osiągnąć stosując optymalizację.

O co chodzi w optymalizacji?

Początek optymalizowania to wiedza o tym, czym właściwie jest optymalizacja. Pod tą nazwą, w jej podstawowym znaczeniu, kryje się wyznaczanie, poszukiwanie najlepszego dla danej sytuacji rozwiązania. Powinno to być rozwiązanie najlepsze z perspektywy obranego kryterium. W przypadku spółek takim kryteriom są zazwyczaj koszty albo wydajność. Do wzrostu kosztów i wydajności pracy dąży praktycznie każda firma. Szczególnie interesujące dla spółek jest optymalizowanie podatków, zwłaszcza że firmy bardzo często są zobowiązywane do płacenia kilku, nie jednego.
Dla zwiększenia możliwości optymalizacji warto wiedzieć, że istnieje optymalizacja jednokryterialna, opierająca się na jednym kryterium, np. wydajności oraz optymalizacja wielokryterialna, oparta na kilku kryteriach, np. kosztach otrzymania produktu i zyskach.

Czemu optymalizacja budzi dyskusje?

Pomimo, że optymalizacja jest ogólnie korzystna dla spółek, nie każdy patrzy na nią przychylnie. Niektórzy traktują optymalizacje podatkową niczym łamanie prawa, chęć unikania podatków, mimo że sam proces optymalizowania jest całkowicie legalny. Nie istnieją w polskim prawie przepisy, które zabraniałyby aktywnym przedsiębiorcom działania na korzyść swojej firmy i wykorzystywania w tym celu wszystkich dostępnych rozwiązań gospodarczych. Popiera to Konstytucja Biznesu obowiązująca od 2018 roku. Zaznacza ona, że jeżeli coś nie jest niezgodne z prawem i jasno zabronione, wówczas jest legalne.

Sami eksperci, którzy zajmują się m.in. optymalizacją spółek podkreślają, że należy traktować ją z rozsądkiem, gdyż tylko rozsądne podejście pozwoli na niej skorzystać. Gdy za optymalizowaniem stoją racjonalne powody i brak planowania agresywnych działań podatkowych, wówczas spółka odczuje korzyści.

Zasady optymalizacji spółki

Żeby optymalizacja spółki była korzystna trzeba zacząć od tego jaką spółkę ma się w posiadaniu. Nie jest to bez znaczenia albowiem od 2014 roku spółki akcyjne, kapitałowe i komandytowo-akcyjne są podwójnie opodatkowane. Podatek dotyczy 19% podatku na poziomie spółki, a także 19% dywidend na rzecz wspólników spółki. Daje to aż 38% do uiszczenia. To z kolei jest obciążeniem dla firmowego budżetu i hamuje niektóre plany rozwojowe spółki. Jednak pomimo tego podatku preferuje się modele wymienionych spółek. Przedsiębiorcy decydujący się na nie mają przekonanie, że w takiej wersji majątek osobisty wspólników nie jest powiązany z ewentualnymi zobowiązaniami spółki. Ma to nie dopuścić do nadmiernej odpowiedzialności majątkiem osobistym. Jednak nie jest to do końca prawda. W określonych przypadkach, zwłaszcza podatkowych, zachodzi właśnie odpowiedzialność majątkowa majątkiem osobistym.
Uniknąć tego oraz podatku 38% można poprzez stworzenie, a dokładniej przekształcenie spółki w spółkę komandytowo-hybrydową. Jej stworzenie sprawia, że komplementariuszem staje się spółka z o.o.

Takie działanie ma wiele zalet. Pierwszą jest uniknięcie płacenia podwójnego podatku, gdyż zostaje on na poziomie 19%. Opłacają go jedynie wspólnicy danej spółki. Dodatkowo zarząd komplementariusza nie jest już odpowiedzialny swoim majątkiem osobistym za zobowiązania, jakie ma spółka komandytowa. Stanowi to dużą różnicę, zwłaszcza w porównaniu do spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Inną zaletą tego rozwiązania jest również kwestia podejścia do zysków, które są w tej wersji dostępne zarządowi i wspólnikom od razu, do używania w dowolnej chwili.

Rozsądek i optymalizacja

Rozsądne przeprowadzenie optymalizacji spółki może okazać się dla niej bardzo dobre, ponieważ istnieje szansa, że znikną nadmierne obciążenia podatkowe. Jest to osiągalne tylko, jeśli optymalizacja jest prowadzona w sposób przemyślany i rozsądny. Ważna jest znajomość przepisów, orzeczeń sądowych w zakresie przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Może to uchronić spółkę przed podejrzeniami o chęć unikania podatków.