Podatek od nieruchomości

Baza wiedzy – podatek od nieruchomości
Pobierz plik:
Kalkulator podatku od nieruchomości
Pobierz plik:
Podanie o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu
Pobierz plik:
Procedura – obliczanie podatku od nieruchomosci
Pobierz plik:

 

Rozliczenia podatkowe wspólnot mieszkaniowych

Kalkulator dochodu miesięcznego z dochodów pozostałych
Pobierz plik:
Kalkulator dochodu miesięcznego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Pobierz plik:
Kalkulator rocznego podatku dochodowego
Pobierz plik:
Procedura – obliczanie dochodu z dochodów pozostałych
Pobierz plik:
Procedura obliczania dochodu miesięcznego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Pobierz plik:
Procedura obliczania rocznego podatku dochodowego
Pobierz plik:
Protokół z zebrania właścicieli lokali
Pobierz plik:
Wniosek o podział nieruchomości
Pobierz plik:

 

Umowy dotyczące nieruchomości

Umowa dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami
Pobierz plik:
Umowa najmu
Pobierz plik:
Umowa najmu lokalu mieszkalnego
Pobierz plik:
Umowa najmu lokalu użytkowego
Pobierz plik:
Umowa o administrowanie
Pobierz plik:
Umowa o dostawę ciepła
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usług ochroniarskich
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usług sprzątania
Pobierz plik:
Umowa o świadczenie usługi bieżącej konserwacji nieruchomości
Pobierz plik:
Umowa o usługi kominiarskie
Pobierz plik:
Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną
Pobierz plik:
Umowa podnajmu
Pobierz plik:
Umowa z architektem wnętrz
Pobierz plik:

 

Wynajmowanie nieruchomości

Baza wiedzy – wynajmowanie nieruchomosci (lokali) użytkowych
Pobierz plik:
Kalkulator kosztów dodatkowych
Pobierz plik:
Kalkulator obrotów netto najemcy
Pobierz plik:
Kalkulator obrotów ze sprzedaży trzech głównych produktów
Pobierz plik:
Procedura obliczania obrotu najemcy ze sprzedaży trzech głównych produktów
Pobierz plik:
Procedura obliczania obrotu netto najemcy
Pobierz plik:
Procedura ustalania kosztów dodatkowych wynajmującego
Pobierz plik: