majatek-firmy

Majątek spółki w kontekście art. 586 ksh

Ogłoszenie upadłości spółek jest dużo trudniejsze niż w sytuacji jednoosobowej działalności gospodarczej. Szczególnie wiele obowiązków związanych z tym procesem spoczywa na barkach członków zarządu spółek kapitałowych. Właśnie dla tej formy działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości jest naprawdę skomplikowane.

Spółka kapitałowa, a upadłość

Artykuł 586 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o upadłości w terminie czternastu dni, od daty powstania niewypłacalności ponosi członek zarządu. Jak zdefiniować stan niewypłacalności? Najczęściej tłumaczy się go jako stan, w którym spółka nie wykonała choćby jednego z zobowiązań pieniężnych. Zgodnie z tym przepisem nie ma znaczenia ich wysokość. Oczywiście sąd może oddalić wniosek o ogłoszeniu upadłości. Zrobi to gdy opóźnienie płatności zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy lub ich kwota nie przekracza dziesięciu procent wartość bilansowa przedsiębiorstwa. Może zdążyć się również sytuacja, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów postępowania upadłościowego. Przestępstwo wobec artykułu 586 Kodeksu spółek handlowych ma charakter trwały, a więc powstaje z dniem pierwszego dnia po upływie określonego w ustawie terminu.

Sposób na zapobieganie upadłości spółki

Bardzo często zarząd odkłada decyzję o zgłoszeniu wniosku, który dotyczy upadłości spółki kapitałowej. Z reguły dzieje się to, ponieważ członkowie mają nadzieje na odzyskanie płynności finansowej. Nawet w sytuacji, gdy poprawi się płynność finansowa, dochodzi do popełnienia przestępstwa. Z reguły członkowie zarządu lub osoba powołana na stanowisko likwidatora może zostać objęta kara w postaci grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jednak największa kara to zakaz zajmowania podobnego stanowiska. Może dojść również do umorzenia postępowania karnego lub na orzeczeniu środka karnego. Warunkiem, który musi nastąpić do umorzenia postępowania, jest uznanie niskiej szkodliwości społecznej czynu. W tej sytuacji chodzi najczęściej o naruszeniu praw wierzycieli w bardzo niskim stopnie.

 

Jak widzimy, proces ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej wymaga wiedzy i często warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika. Oczywiście decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna być przemyślana przed podjęciem działań. Natomiast w sytuacji spółek osobowych sprawa dzieje się praktycznie automatycznie.