Majątek spółki a bezskuteczność egzekucji – art. 233/299/586 KSH

Poniżej wklejam ogłoszenie syndyka, w którym zachęca do licytacji wierzytelności należącej do „masy upadłościowej”. Co zrobić aby nie zgłaszać Spółki do upadłości 586 KSH i co najważniejsze nie odpowiadać za jej zobowiązania z art 299 KSH? Odpowiedź jest prosta i znajdziesz ją w poniższym ogłoszeniu.

( dane teleadresowe jak i imienne zmieniono )

Syndyk sprzeda należności firmy xxx sp. z o.o. w upadłości

Syndyk masy upadłości xxx Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do uczestniczenia w aukcji na sprzedaż należności wchodzących w skład masy upadłości.

Informacje na temat sprzedawanych należności dostępne są w biurze syndyka: ul. Jana Mariana 3 lok. 6, 00-000 Warszawa, tel. 22 1111111, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty. Z „Opinią” z dnia 21 sierpnia 2018 r. sporządzoną przez biegłego sądowego dr inż. Jana Nowaka można zapoznać się w biurze syndyka, w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. XX DFG 1234, w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 31 grudnia 2018 r., godz. 12:30, w biurze syndyka mieszczącym się w Warszawie przy ul. Jana Mariana 3 lok. 6. Regulamin aukcji zamieszczony jest na stronie internetowej www.1244rty.com , w zakładce licytacje.

Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest podana ze względu na wymogi techniczne portalu.