Spółka

Likwidacja spółki poprzez konwersje udziałów na rzecz podmiotu zagranicznego

Na każdym etapie czy to powstawania spółki czy już rozwoju, może dojść do problemów, które skutkują ostatecznie potrzebą likwidacji spółki. Wówczas należy poważnie zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć na ostatnim etapie prowadzenie spółki i jaki finał będzie najkorzystniejszy.


Powody likwidacji spółki

Już na etapie sporządzania jej umowy lub statusu można dokonać błędów, które będą uniemożliwiały dalsze prowadzenie. Oto kilka z nich:

  • przedmiot działalności określony w umowie jest niezgodny z prawem
  • nie podpisano lub nie zawarto w ogóle umowy spółki
  • status spółki nie zawiera informacji o podstawowych założeniach spółki takich jak forma, kapitał zakładowy i tym podobne
  • założyciele podpisujący umowę, nie mieli do tego prawa (zazwyczaj poprzez nieposiadania zdolności prawnej w tym momencie).

Jest również wiele innych błędów, które już przy sporządzaniu umowy i jej zatwierdzaniu, mogą ostatecznie doprowadzić do potrzeby likwidacji.
To samo jednak tyczy się każdego momentu prowadzenia spółki. Jeśli jeden z założycieli lub zarządu stwierdzi, że spełnienie celu spółki nie jest już możliwe, to można rozwiązać spółkę. Mogą również zrobić to organy ścigania. W momencie, gdy będą w stanie udowodnić zarządowi spółki, że ich działania łamią obecne prawo.

Likwidacja i jej rodzaje

Proces likwidacji jest ostatnim etapem, jaki dokonuje się w trakcie trwania spółki. Ma on na celu dobro kontrahentów i wierzycieli, którzy dzięki procesowi są w stanie odzyskać swoje wierzytelności lub inaczej ulokowane pieniądze. Nie można uniknąć tego etapu przy zamknięciu spółki, tak by wszystkie niezamknięte sprawy, doczekały się swojego końca. Można jednak dokonać tego w sposób dobrowolny lub przymusowy.

Gdy mówimy o przymusowej opcji lub jeśli ktoś woli obligatoryjnej (obowiązek narzucony od KRS) wiąże się to wówczas głównie z aspektem pieniężnym. Jeśli spółka posiada więcej długów niż własnego majątku, to musi podjąć trudną decyzję i postanowić co zrobić dalej. Przepisy nałożone w tej sprawie przez KRS dają okres 30 dni na podjęcie tej trudnej decyzji. Musi zostać postanowione coś co zmieni obecny stan rzeczy. I zazwyczaj są dwie opcje: restrukturyzacja przedsiębiorstwa lub ogłoszenie jej upadłości.

Restrukturyzacja niesie za sobą zazwyczaj radykalne cięcia kosztów i zmiany, które mają przyczynić się do lepszego wyniku finansowego spółki. Celem jest poprawa kondycji finansowej tak, by była w stanie podołać swoim długom. Jest to trudne do wykonania, jednak jest to najlepsza opcja. Niestety, w niektórych przypadkach nie można tego dokonać. Wówczas należy ogłosić jej upadłość, która prowadzi do procesu likwidacji spółki.
Do likwidacji może jednak dojść w wyniku porozumienia założycieli. Są to opcje dobrowolne. Jeśli spółka nie jest już w stanie wypełnić swojego celu to jej założyciele mogą dobrowolnie zdecydować o jej likwidacji.

Likwidując spółkę trzeba przede wszystkim mieć na celu spłacenie jej wierzytelności. Dlatego bardzo często dochodzi do sprzedaży jej udziałów dzięki czemu można spłacić wszelkie zadłużenia.

Konwersja udziałów

Konwersja udziałów spółki przez kapitał zagraniczny jest jednym z rodzajów likwidacji spółki. W ten sposób można nie tylko nie doprowadzać do upadłości spółki, ale również wywiązać się całkowicie ze swoich wierzytelności. Ma to zarówno swoje wady jak i zalety. Niezaprzeczalną zaletą jest bowiem to, że z punktu widzenia spółki, niezależnie od tego jak zostanie przeprowadzona konwersja udziałów w kapitał zakładowy, to nie obciąży to spółki obowiązkiem podatkowym. Co zaś tyczy się drugiej strony, to zależy czy wkład jest pieniężny czy też nie.

Kwestii konwersji polskich spółek z kapitałem zagranicznym, to jest wiele opinii. Zwolennicy tej metody tłumaczą to prostotą rozwiązania podbramkowej sytuacji, czy też świetną opcje jako ostatnia deska ratunku. Do tego takie rozwiązanie wiąże się z brakiem obowiązku podatkowego ze strony spółki i jest tym atrakcyjniejsze. Przeciwnicy zaś są zdania, że jest to dość ryzykowne rozwiązanie. Do tego znajdzie się naprawdę wielu, którzy wkład zagraniczny w polskich spółkach będą zawsze negować i uważać za nieodpowiedni z wielu powodów.

Przeciwników i zwolenników znajdzie się wielu. Jednak należy pamiętać by, jak w każdej sytuacji i tu umieć rozważyć indywidualne za i przeciw oraz zastanowić się jakie rozwiązanie w naszym przypadku będzie najlepszym wyjściem.