Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców kredyt hipoteczny może przynieść szereg korzyści. Właściciel firmy może doliczyć raty do kosztów prowadzenia działalności. Po drugie, kredyt taki jest zwykle zaciągany na zakup nieruchomości, na przykład budynku w celu założenia w nim siedziby firmy. W przypadku takiej nieruchomości przedsiębiorca może odliczać od przychodu faktury za prąd i inne koszty związane z nieruchomością. Hipoteka jest również idealnym zabezpieczeniem kredytu dla banku. Jak wygląda procedura wnioskowania o kredyt hipoteczny przez przedsiębiorcę, a jak przez spółkę?

Kredyt i na siedzibę firmy

Zanim przedsiębiorca zaciągnie kredyt, musi sprecyzować, czy chce kupić istniejący lokal lub budynek, czy chce go samodzielnie wybudować. Od tego zależy, jakie dokumenty i informacje trzeba będzie przedłożyć w banku. Jeśli chodzi o zakup gotowego lokalu czy budynku, należy w banku pokazać jego wycenę (operat) oraz informacje o lokalizacji nieruchomości oraz przeznaczeniu. Gdy właściciel firmy chce sam wybudować budynek na siedzibę firmy, musi pokazać w banku projekt, wycenę budowy, informacje o posiadanym gruncie pod budowę. Do banku należy przyjść ze wszystkimi dokumentami. Trzeba być całkowicie przygotowanym na to, co chce się zrobić, wiedzieć ile chce się na to przeznaczyć środków oraz w jaki sposób i kiedy chce się spłacić kredyt. Składając wniosek o kredyt hipoteczny, konieczne jest również pokazania w banku wyciągu z rachunku firmowego, a także ksiąg rachunkowych. Najlepiej wybrać bank, w którym firma posiada rachunek bankowy. Bank ten zna już klienta i może go sprawdzić w systemie, co przyspieszy procedurę. Jeśli bank odmówi udzielenia kredytu, można próbować w innych bankach.

Wysokość dochodów firmy, a otrzymanie kredytu hipotecznego

Jeśli firma posiada wysokie przychody i stałe zyski, które są udokumentowane, a ich wysokość umożliwia regularne spłacanie rat kredytu. Znaczenie ma również historia firmy w BIK, a więc informacja czy spłaca ona regularnie i terminowo wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Przedsiębiorstwo zalegające ze spłatą rat, a zwłaszcza takie, które miało już do czynienia z windykacją, raczej nie uzyska kredytu w banku. Bardzo istotny jest porządek w dokumentacji oraz posiadanie informacji o tym, że nie zalega się z opłacaniem podatków czy składek ZUS.

Nowa firma może mieć problem?

Przedsiębiorstwo, którego właściciel chce uzyskać kredyt hipoteczny, powinno istnieć na rynku od co najmniej 3 lat. Jest już wtedy znane (przynajmniej trochę), a bank, przynajmniej częściowo, wie z kim ma do czynienia. Nowo założone firmy mogą więc mieć problem z otrzymaniem kredytu. Przede wszystkim często nie mają one wysokiego wkładu własnego, co właśnie utrudnia otrzymanie finansowego wsparcia z banku. Tacy przedsiębiorcy mają jeszcze do wyboru wsparcie od państwa w postaci tak zwanej gwarancji de minimis. Oprócz tego, firmy, które nie otrzymały kredytu mogą skorzystać z usług firm leasingowych, ale one również podchodzą do każdego przypadku indywidualnie.

Kredyt hipoteczny dla spółki

Prawda jest taka, że spółce, która ma duży kapitał i zyski, łatwiej jest uzyskać kredyt hipoteczny niż zwykłemu przedsiębiorcy. Jednak spółka starając się o kredyt musi spełnić nieco inne warunki aniżeli zwykła firma. W spółce komandytowej, wspólnicy doskonale wiedzą, że jej kapitał będzie składał się z zewnętrznych źródeł, do których należą między innymi właśnie kredyty. Właściciele takiej spółki ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za te zobowiązania.

Jeśli zaś o kredyt hipoteczny stara się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, windykowany on będzie w razie niespłacenia z majątku samej spółki, a nie wspólników. Majątek spółki zaś będzie ograniczony do wysokości kapitału zakładowego. Spółka z o.o. chcąc zaciągnąć kredyt, musi czasami uzyskać na to zgodę od rady nadzorczej. Gdy kwota kredytu przekracza o połowę kapitał zakładowy, to zgodę na jego zaciągnięcie muszą zaaprobować wszyscy członkowie zarządu lub wspólnicy. Wszystko zależy od tego, co zostało zapisane w umowie spółki. Przy niższych kwotach kredytu zaś, ostateczną decyzję podejmuje właściciel spółki i to on podpisuje umowę kredytową z bankiem. Bank ma również prawo zażądać od spółki uchwały Zgromadzenia Wspólników o zgodzie na zaciągnięcie kredytu, uwzględniającej bank i kwotę kredytu. Spółki, podobnie jak każda firma, mogą otrzymać kredyt tylko wtedy, gdy będą wiarygodnymi klientami dla banku. Wiele z nich wymaga co najmniej dwunastomiesięcznego stażu rynkowego, a także potwierdzenia, że spółka uzyskuje dochody w odpowiedniej wysokości. Liczy się zdolność kredytowa. Banki mogą również wymagać zabezpieczenia kredytu dla spółki. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to rzecz jasna hipoteka na nieruchomości.

Spółka celowa sposobem na kredyt

Atrakcyjną możliwością dla przedsiębiorstw na uzyskanie kredytu jest utworzenie spółki celowej. Spółka celowa to zazwyczaj spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Jej kapitał i środki służą wykonaniu konkretnego zadania. Charakteryzuje się ograniczeniem ryzyka oraz chroni majątek osobisty. Aby spółka celowa uzyskała kredyt na nieruchomość, konieczne jest by wspólnicy mieli pozytywną historię kredytową. Spółka celowa jest możliwością dla banków na zabezpieczenie się na jej prawach majątkowych, a także korporacyjnych. Brak spółki celowej przy takich zabezpieczeniach na majątku właściciela firmy, mógłby przyczynić się do paraliżu działalności przedsiębiorstwa. Spółka celowa jest bardzo korzystna, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, gdyż nie jest wymagana jej wieloletnia działalność ani duży kapitał gotówki. Bank nie wymaga także przedstawiania dochodu na pokrycie udzielanego zobowiązania. Działalność spółki celowej polega na wynajmie powierzchni, wcześniej przez nią zakupionych. Jednocześnie jest właścicielem, a także administratorem nieruchomości. Otrzymuje czynsz od osób, którym wynajmuje powierzchnie i przeznacza uzbierane w ten sposób środki na spłatę zobowiązania.

Nie można jednak zapomnieć o wymogu posiadania wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zakupionej nieruchomości. W tym przypadku bank nie wymaga również składania zbyt wielu dokumentów. Wystarcza umowa najmu, którą spółka podpisze z przyszłymi najemcami. To właśnie ona jest podstawą do określenia zdolności kredytowej spółki celowej. Na początku wystarczy posiadać tylko list intencyjny podmiotów zainteresowanych wynajmem. Dzięki temu bank ma możliwość określenia, z jakim odbiorem może się potencjalnie spotkać propozycja przedsiębiorcy, który stara się o kredyt.

A może kredyt inwestycyjny?

Zamiast kredytu hipotecznego, zwykła firma czy spółka może również zaciągnąć tak zwany kredyt inwestycyjny lub kredyt na nieruchomość. Zaciągając kredyt inwestycyjny można również wybrać jako zabezpieczenie wpis do hipoteki nieruchomości, tak jak w kredycie hipotecznym. Oprócz takiego zabezpieczenia, możliwe są jeszcze takie sposoby jak:

  • cesja wierzytelności;
  • blokada rachunku bankowego;
  • weksel in blanco;

Decyzję o przyznaniu kredytu inwestycyjnego, bądź nie, podejmuje bank w oparciu o ocenę stanu finansowego firmy, jej bilansu oraz innych dokumentów finansowych. Te informacje są niezbędne dla banku w celu określenia czy kredytobiorca będzie w stanie spłacać regularnie i terminowo raty wraz z odsetkami. Firma powinna posiadać również dobrze sformułowany biznesplan. Po udzieleniu kredytu banki mogą zastrzec sobie prawo do kontrolowania, czy przyznane środki są przeznaczane na cel określony w umowie kredytowej. W uzyskaniu właśnie takiego kredytu może bardzo pomóc utworzenie opisanej wyżej spółki celowej.

Oferty firm pozabankowych

Kredyty bankowe nie są niestety łatwe do uzyskania. Banki mają bardzo duże wymagania co do kredytobiorców. Procedura starania się o kredyt pochłania nie tylko sporo czasu, ale i pieniędzy. Kosztuje choćby wpisanie hipoteki do ksiąg wieczystych. Małym i nowym firmom, nie dysponującym jeszcze dużym budżetem i zyskiem, będzie trudno uzyskać takie duże zobowiązanie. Mogą one korzystać jednak dowolnie z ofert firm pozabankowych. Firmy pozabankowe oferują również ciekawe rozwiązania. W firmie pożyczkowej również można otrzymać pożyczkę z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości lub pojeździe. Również można uzyskać duże kwoty, a firmy pożyczkowe mają zdecydowanie mniejsze wymagania i łatwiej jest uzyskać taką pożyczkę. Trzeba jednak dobrze analizować oferty i sprawdzać firmy, by nie trafić na oszustów. Decyzja o wzięciu pożyczki bądź kredytu musi być odpowiednio przemyślana i przeanalizowana. Zobowiązanie, nieważne czy zaciąga je osoba prywatna, firma czy spółka, musi być dopasowane do potrzeb oraz możliwości finansowej pożyczkobiorcy lub kredytobiorcy.