Czy udziałowiec spółki z o.o. jest stroną postępowania kontrolnego?  pytanie z wyszukiwarki cz.11