Spółka

Kiedy zgodnie z art. 585 KSH powinienem zgłosić upadłość spółki?

Jeśli jestem właścicielem spółki, która jest w kiepskim stanie finansowym i jest problem z płynnością, to czy zgodnie z art. 585. ksh powinienem zgłosić upadłość spółki? Kiedy to zrobić, żeby uniknąć kary?

Odpowiedzialność wg art. 585 KSH

Na samym początku warto zaznaczyć, że zgodnie z artykułem 585, Kodeksu Spółek Handlowych członek zarządu spółki lub jej likwidator, który nie zgłosi w odpowiednim czasie upadłość spółki, podlega karze grzywnie, ograniczenia wolności, a nawet jego pozbawienia. Jednak należy się odpowiednio przyjrzeć temu zanim wpadnie się w panikę. Otóż zgodnie z przepisem, obowiązek nastaje w momencie powstania warunków, które zgodnie z przepisami uzasadnia upadłość spółki. Nie jest jednak wcale wyraźnie ani jednoznacznie przedstawione, co nazywa się owymi warunkami. W sposób dość zagadkowy odsyła się tylko do przepisów, które regulują kwestie upadłościowe.

Niewypłacalność spółki

Jedną z ważnych przesłanek, warunkiem świadczącym o potrzebie ogłoszenia upadłości, jest moment, w którym spółka jest niewypłacalna. Wspomniałeś, że masz problemy z płynnością. Warto jednak zastanowić się nad tym co dokładnie masz na myśli mówiąc „problemy z płynnością”. Otóż niewypłacalna spółka, to taka, która nie jest w stanie opłacać swoich bieżących płatności, lecz również taka, której zadłużenia przekraczają stan majątku. Warto jednak zaznaczyć, że można mówić o niewypłacalności, dopiero w momencie gdy dług wobec konkretnego kontrahenta lub instytucji wynosi powyżej trzech miesięcy. Tak więc stosując się do tej zasady, warto jest zgłosić upadłość w momencie gdy najstarsze zadłużenie przekroczyło ten termin.

Wracając jednak do kwestii przewyższenia długów nad majątkiem firmy. Trzeba zaznaczyć, że koniecznym warunkiem jest bycie osobą prawną jednak z wyłączeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Najczęściej tą przesłankę, nazywa się przesłanka bilansową. Dotyczy to głównie spółek akcyjnych. W ich przypadku, to właśnie bilans jest często największą przesłanką do ogłoszenia upadłości. Pokazuje to jakim stanie jest spółka i czy jest w stanie swoim majątkiem pokryć wszystkie swoje zobowiązania. Jeśli nie jest, a jej stan nie jest nie ulega polepszeniu przez okres trzech miesięcy, to jest to ważna przesłanka do tego, by ogłosić upadłość.

Zarządzanie kryzysowe

Jeśli więc nie chcesz uzyskać kary, to zastanów się nad swoją sytuacją. Zarządzanie kryzysowe w twojej spółce, niech zajmie ci większość czasu. Odpowiednio rozporządzony majątek, pozwoli na choćby tymczasowe uspokojenie osób lub przedsiębiorstw, którym jest się dłużnym. Jest to bardzo istotne, gdyż sama procedura ogłaszania upadłości oraz wszystkie komplikacje związane z likwidacją spółki, potrafią być uciążliwe. Natarczywe monity nie są potrzebne.

Cały szum wokół paragrafu 585 Kodeksu Spółek Handlowych, wynika ze strachu. Członków zarządu upadłej spółki można ukarać nawet karą pozbawienia wolności do jednego roku. Nie jest to jednak stworzone w celu grożenia, ani tym bardziej straszenia zarządów spółek. Chodziło tu raczej o rozwiązanie problematycznych kwestii związanych z długami i zaległościami spółek. Spółki, które nie mają już racji bytu na rynku, wciąż nie zgłaszają swej upadłości. Ma to przede wszystkim ukrócić niesprawiedliwe procedery związane ze sprzedażami „nic nie wartych” spółek lub ukrytymi, piętrzącymi się zadłużeniami.

Cel art. 585 KSH

Zamierzenie ustawodawcy, jest proste. Widzisz, że twoja spółka upada, twoje zadłużenia rosną, a twój majątek nie jest już w stanie pokryć wielkości należności wobec instytucji lub kontrahentów? Zgłoś upadłość. Kara ma być czymś w rodzaju ponaglenia i skierowania członków zarządów do tak wyznaczonych działań. Luźna kwestia związana z warunkiem postępowania karnego, świadczy tylko o zamiarach ustawodawcy. Tak czy inaczej owe warunki powinny być spełniane, gdyż tak wykazuje prawo dotyczące upadłości spółek. Wszczęcie procesu utworzenia paragrafu 585, jest wynikiem konieczności działania  w związku z dość częstą ignorancją praw upadłościowych spółki. Jeśli więc twoja spółka jest w bardzo kiepskiej kondycji, a jej zadłużenia, nie dają żadnych szans na rozwinięcie skrzydeł, zgłoś upadłość. Jeśli jednak nie widzisz u siebie owych wspomnianych przesłanek, warto jest zawalczyć o swoją spółką, szukając odpowiedniego wyjścia. Rozwiązaniem jest optymalizacja spółek lub na przykład cięcie kosztów lub poszukanie inwestorów.