Kapitał zakładowy a wiarygodność spółki na rynku

Za wiarygodnością spółki na rynku stoi wiele różnych elementów, jednak kapitał zakładowy nie pozostaje bez znaczenia. Rozwój przedsiębiorstwa zależy nie tylko od dobrych pomysłów na biznes, ale także od tego jaką opinię wypracuje sobie spółka. Jeśli będzie uchodziła za wiarygodną, więcej osób zechce w nią inwestować oraz mieć z nią biznesowe kontakty.

Kapitał zakładowy jest podstawą istnienia spółki. Nawet dobry pomysł nie obejdzie się bez niego, gdyż jest to gwarancja, swego rodzaju zabezpieczenie. Sprawdź, jaki dokładnie ma wpływ na działanie spółki, jej rozwój oraz wiarygodność.

Co to jest kapitał zakładowy?

Zanim przejdziemy do oceny czy wysokość kapitału zakładowego ma znaczenie dla wiarygodności spółki na rynku, warto określić czym jest kapitał i jakie ma znaczenie. Podstawowym faktem jest, że kapitał zakładowy złożony jest z wkładów wspólników wchodzących do spółki. Może być wniesiony w formie środków finansowych albo jako tzw. aport, czyli wkład niepieniężny. Pod tą nazwą ukrywają się wszelkie wierzytelności, nieruchomości, prawa autorskie. Wkład niepieniężny, choć specyficzny musi mieć wartość oraz być zbywalny, aby mógł być wykazany w bilansie spółki. W zamian za wniesienie wkładu wspólnicy otrzymują określoną liczbę udziałów w spółce. Po zgromadzeniu majątku wspólnicy wnoszą wkłady w ramach pokrycia kapitału zakładowego. Jego minimalna ilość jest różna, zależna od rodzaju spółki. W przypadku spółki z o.o. minimalny kapitał zakładowy to 5 tysięcy złotych.

Zasady funkcjonowania kapitału zakładowego

Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy pokrywa się na początku w całości, w zadeklarowanej przez udziałowców wysokości. W spółce akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej nie ma tak surowego wymogu i można pokryć deklarowany kapitał w części, a następnie kolejne sumy wpłacać w wyznaczonych terminach. Podstawową funkcją kapitału zakładowego jest dawanie gwarancji, czyli zabezpieczenie ewentualnych wierzycieli spółki, gdyby ta stała się niewypłacalna. Jednak nie ma w prawie przepisów, które podkreślałyby, że kapitał zakładowy jest tylko do tego przeznaczony. To rozszerza jego znaczenie. Wkłady wnoszone na kapitał zakładowy można wykorzystać do działania spółki, rozbudowywania jej, inwestycji, np. zakupu środków trwałych. Dotyczy to wkładu pieniężnego. Wkład niepieniężny spółka może zbyć wedle własnych potrzeb, uzyskane pieniądze włączając do majątku jakim dysponuje spółka.

Czemu kapitał zakładowy jest ważny?

Kapitał zakładowy, jak wspomniano, ma znaczenie w zabezpieczeniu wierzycieli spółki. Jednocześnie należy pamiętać, że spółka nie powinna podejmować działań, które mogłyby zmniejszyć wskazany w umowie spółki kapitał zakładowy. Jego wysokość jest istotna. Jeżeli byłby za mały w stosunku do deklarowanej wysokości, wówczas spółka z o.o. traciłaby znacznie na swojej wiarygodności. Prawo zakazuje takiego pomniejszania kapitału zakładowego, podając że wiąże się to z konkretnymi skutkami prawnymi.

  • Zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych w momencie, kiedy bilans spółki wskaże stratę wyższą od kapitału zapasowego oraz połowę kapitału zakładowego, wtedy niezbędne jest zwołanie zgromadzenia wspólników i podjęcie ustaleń co do możliwości dalszego istnienia spółki;
  • Zgodnie z art. 189 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje o zakazie wypłacania wspólnikom wypłat z majątku spółki, gdy jest potrzebny do pokrycia kapitału zakładowego.

Czy wysokość kapitału zakładowego ma znaczenie?

Wydawać się może, że im wyższy kapitał zakładowy, tym bardziej wiarygodna jest spółka na rynku. Okazuje się jednak, że nie pokrywa się to tak łatwo z rzeczywistością.
Zazwyczaj kapitał zakładowy postrzega się jako gwarancje, zabezpieczenie. Tak powinno się dziać, jednak ustawodawca nie określił tego szczególnie dokładnie. Nie ma bowiem przepisów, które mówiłyby, że spółka ma utrzymać majątek zgromadzony w postaci wkładów do wspólników. To oznacza, że kapitał zakładowy wykorzystuje się na potrzeby spółki tuż po jej oficjalnym zarejestrowaniu w KRS. Pomimo, że w umowie spółki widnieje wysoki kapitał zakładowy, może okazać się, że rzeczywisty majątek spółki z o.o. nie jest wcale taki wielki. Zdarza się także odwrotnie, spółka wykazuje niewielki kapitał zakładowy, ale majątek ma bardzo duży. To oznacza, że sama wysokość kapitału nie jest podstawą do oceny czy spółka jest wiarygodna, czy nie, należy zadbać o poznanie większej ilości danych na jej temat.