Zarządzanie kryzysowe

Interwencja ustawowa podczas spornych zagadnień prawnych spółki

Prowadzenie spółki wymaga uwagi, samozaparcia i kreatywności. Są jednak zagadnienia, które trudno byłoby rozwiązać samodzielnie, które są uznawane za kontrowersyjne zagadnienia prawne. Z tego powodu opracowano przepisy mające pomóc w ich rozwiązaniu i ułatwieniu działania przedsiębiorców.

Zarząd spółki partnerskiej – skład

Nowe przepisy proponują, żeby członkiem zarządu spółki partnerskiej musiał być koniecznie przynajmniej jeden partner. Odnosi się to do spółek tego typu jako spółek osobowych. Przepis zrywa z dowolnością w tej kwestii, która niejednokrotnie komplikowała status prawny spółki.

„Fałszywe” organy spółek

W przypadku przekroczenia uprawnień, umocowania przez osobę albo organ spółki, nie mającą umocowania do działania imieniu spółki ma dojść do zastosowania przepisów o pełnomocniku bez umocowania. Jest to związane z art. 4 Kodeksu spółek handlowych. Nowa wersja przepisów podkreśla, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby różnicować skutki prawne wadliwych działań, podjętych przez fałszywy organ spółki albo fałszywego pełnomocnika.

Modyfikacja umowy spółki z o.o. w organizacji

Wraz z nowymi przepisami prawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może zmienić swoją umowę w myśl ogólnych reguł Kodeksu Cywilnego. Nie jest to już wymagane w ramach art. 246 § 1 i art. 255 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dla spółek które zostały już wpisane do KRS. Do tej pory zmiana umowy musiała być zgodna z artykułami kodeksu oraz podejmowana w trybie uchwały, przegłosowanej większością aż 2/3 głosów zarządu spółki.

Spółka z o.o. i kapitał rezerwowy

W spółkach z o.o. ma istnieć możliwość, aby nadwyżka wartości nominalnej udziałów obejmowanych była możliwa do przeznaczenia na kapitał rezerwowy. Obecnie można przeznaczyć taką nadwyżkę tylko na kapitał zapasowy.

Projekt ma na celu pozwolenie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na skorzystanie z nadwyżki pieniężnej, zamiast jej zamrożenia, zwłaszcza w chwilach kiedy dodatkowy kapitał może być bardzo przydatny. W Kapitale zapasowym „leżał” on i nie mógł być spożytkowany, kiedy spółka tego potrzebowała.

Jednocześnie istotną zmianą ma być to, kto decyduje o użyciu kapitału rezerwowego. Planowane zmiany zakładają, że taką decyzję powinien podejmować albo zarząd spółki, albo jej rada nadzorcza, jeżeli tylko zapis o tym będzie znajdował się w umowie spółki.

Zmiany te nie wynikają z zachęcania spółki do wydatkowania nadmiaru swojego kapitału i naruszania strategicznych rezerw finansowych, lecz do finansowania działań spółki w sposób łatwiejszy, niż do tej pory.

No Comments

Post a Comment

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.