Czym jest upadłość spółki i kiedy się ją ogłasza?

Czym jest upadłość spółki i kiedy się ją ogłasza?

Tyle się o niej słyszy i o tym, że ogłoszenie jej pozwala na zapobiegnięcie płacenia zadłużeń spółki przez jej członków. Czy to prawda?

Odnosząc się do tej sprawy, wytłumaczmy na początku czym jest upadłość spółki i z czym wiąże się dla spółek i każdej innej firmy. Otóż upadłość spółki wiąże się z pozbawieniem jej osobowości prawnej. Jest to tak jakby całkowite wycofanie jej z rynku. Pozbawiona osobowości prawnej, spółka nie może już przeprowadzać żądnych transakcji, występować o kredyty do banku ani wykonania żadnej innej czynności cywilnoprawnej. Uniemożliwia to spłatę „wybranych” dłużników, a co do reszty pozostawienie spółki bez żadnego majątku, który można by rozdzielić między wierzycieli. Jest to środek zapobiegawczy wobec nieuczciwości niektórych zarządów spółek.

Jak ogłosić upadłość spółki?

Co więcej, ustawodawca poszedł krok dalej i ustalił ogłoszenie upadłości spółek za obowiązek członków zarządu w niektórych sytuacjach. Reguluje to paragraf 585 Kodeksu Spółek Handlowych. Mówi on bowiem o tym, że jeśli członkowie zarządu nie ogłoszą upadłości spółki po wystąpieniu pewnych warunków, przesłanek do tego, może im grozić nawet do jednego roku pozbawienia wolności. Jest to niezmiernie ważne by przestrzegać tego paragrafu, nie tyko ze względu na odpowiedzialność karną ale również biorąc pod uwagę, to że w późniejszym czasie wierzyciele spółki mogą żądać oddania zaległości pieniężnych od członków jej zarządu. To ważne, gdyż nie wiele osób jest świadomych, faktu, że w niektórych sytuacjach członkowie zarządu mogą być tak samo odpowiedzialni pieniężnie z własnych majątków, nawet po ogłoszeniu upadłości spółki. Jedyną formą obrony (z resztą nie raz skuteczną, jak wskazuje na przykład wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.05.2011r., sygn. akt: II PK 325/10 ), jest fakt w odpowiednim momencie zgłoszenie upadłości spółki, dając znać nie tylko instytucjom ale i również kontrahentom, że nie ma szans na odzyskanie dalszej części długu w najbliższym okresie. W większości przypadków, zmniejsza to rozmiar kosztów jakie ponoszą wierzyciele dochodząc swoich praw do odzyskania pieniędzy. Na końcu procesu upadłościowego i likwidacji spółki, wierzyciele są częściowo spłacani, na tyle na ile pozwala ich majątek zakładowy. Jednak nie każdy wierzyciel czuje się pocieszony takim rozwiązaniem sprawy. Wprost przeciwnie. Część z nich domaga się później wynagrodzenia im tego od członków zarządu. Jednak zgodnie z artykułem 233 Kodeksu Spółek Handlowych, zgłoszona w odpowiednim czasie upadłość spółki, upoważnia do oczyszczenia z zarzutów dotyczących spłacenia długów spółki.

Niewypłacalność firmy

Precyzując jednak co oznacza, pojawienie się odpowiednich warunków, do ogłoszenia upadłości spółki, biegnę z wyjaśnieniami. Otóż nie jest to nic innego jak przesłanki finansowe. Pierwszą z nich jest brak płynności i przedłużające się długi. Otóż zgodnie z myślą ustawodawcy, to właśnie fakt, zalegających zadłużeń (dłużej niż trzy miesiące) najlepiej świadczy o niewypłacalności spółki i o tym, że nie ma ona już szans utrzymać się na rynku i dłużej prosperować. Kolejną nawet można by się pokusić o to, że ważniejszą lub bardziej rozstrzygającą przesłanka jest tak zwana przesłanka bilansowa. Polega ona na prostym bilansie.

To również dokładnie ujmuje ustawodawca twierdząc, iż jeśli zadłużenie spółki przewyższy jej kapitał podstawowy, kapitał zapasowy i połowę kapitału zakładowego, to wówczas zarząd spółki powinien ogłosić zebranie i postanowić co dalej z tą spółką. Jeśli w grę nie wchodzi żadna optymalizacja spółki czas najwyższy ogłosić jej upadłość. Działając w ten sposób członkowie zarządu wypełniają swój obywatelski obowiązek i tym samym oczyszczają się z zarzutów, że mogli specjalnie później ogłosić upadłość, tak by jak najmniej pieniędzy trafiło do wierzycieli. Wówczas zarząd może obronić się, przedstawiając dowody na to, że upadłość ogłosił dopiero w momencie gdy miał przesłanki, prędzej starając się w jakikolwiek sposób zadziałać inaczej, może optymalizując niektóre koszty, tak by sprawić, żeby spółka znów była wypłacalna. Lecz, gdy to nie zadziałało, członkowie zarządu rozsądnie podjęli decyzję o upadłości.

Tagi: , , , , ,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Publikując komentarz przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres mail . Podanie tych danych jest dobrowolne – Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis oraz data opublikowania komentarza . Administratorem Twoich danych osobowych stanie się:

WELCOME2INVEST.COM LTD

z siedzibą w :

220C BLYTHE ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W14 0HH
Company No. 09057406
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@fabrykakreatywna.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.