Kilka słów

Pandemia pandemią, prawd objawionych radcy zawsze wysłucham z uwagą

Pewna Pani Radca Prawna zwróciła się do jednego z naszych klientów w ten sposób:

„Z sympatii do Pana zwracam uwagę, że nadal żadne zmiany w KRS nie są ujawnione co oznacza, że nadal ponosi Pan jako Prezes Zarządu odpowiedzialność za zobowiązania zgodnie z art. 299 ksh.”  (oryginalna pisownia)

Kilka pytań do Pani Radcy.

 • Jaki jest związek pomiędzy wpisem do KRS a odpowiedzialnością z art 299 K.s.h.?
 • Czy jest możliwe aby Radca nie znał K.s.h. oraz orzeczeń sądów powszechnych?
 • Czy Szanowna Pani Radca słyszała kiedykolwiek o deklaratoryjności wpisu do KRS?

 

Pani Radco Prawna, przytaczam kilka orzeczeń:

 • II FSK 1832/17, Deklaratoryjny charakter wpisu do KRS danych członka zarządu spółki kapitałowej. Wpis do KRS jako niewarunkujący odpowiedzialności członka zarządu za podatki spółki. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • III AUa 430/17, Znaczenie wpisu w KRS dla bycia członkiem zarządu spółki. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż znaczenie ma również stan faktyczny.

Jest tego znacznie więcej, wystarczy wziąć głowę do ręki i poszukać.

Kupię Zadłużoną Spółkę – Clickbajt w Gazecie Prawnej

Kolejny „artykuł” a raczej klik bajt o Skupie Zadłużonych Spółek.

https://forsal.pl/artykuly/1451917,kupie-zadluzona-spolke-szybka-likwidacja-podatki-na-co-trzeba-uwazac.html

zwykłą czcionką będzie tekst pisany przez pod SEO przez dziennik gazeta prawna, pogrubioną moje odpowiedzi do w/w.

Więc tak:

W internecie są ogłoszenia o sprzedaży pustych faktur i zakupie zadłużonych spółek. Fiskus walczy z pierwszymi. Z drugimi nie musi, bo i tak wyegzekwuje zaległe podatki od naiwnych prezesów

Wyegzekwuje albo i nie ale o tym w dalszej części mojej odpowiedzi.

O tym, jak skarbówka walczy z ogłoszeniami typu „dam koszty”, pisaliśmy w grudniowym numerze DGP („Kupujący puste faktury nie mogą spać spokojnie”, nr 232/2019).
W internecie można znaleźć też inne niepokojące ogłoszenia: „Zadłużoną spółkę kupię”, „Szybka likwidacja”. Oferenci piszą, że współpracują z kancelariami prawnymi. Działają na terenie całej Polski.

Co takiego jest niepokojącego w takich ogłoszeniach? Kupuję zadłużoną Spółkę i zapewniam byłym członkom zarządu odpowiednią ochroną przed 299 K.s.h. Oraz 116 Op. taka moja praca, wiedza, wykształcenie i praktyka, oraz olbrzymia satysfakcja z tego co robię.

Jak? O tym w dalszej części.

Co złego w e współpracy z kancelariami prawnymi, ja sam współpracuję z kilkoma, to coś złego?! Działam na terenie polski i UE, na to pozwala mi prawo.

Szybko i sprawnie. Niestraszny im żaden dług. Nieważne, czy spółka ma nieuregulowane zobowiązania w urzędzie skarbowym, ZUS, bankach, u kontrahentów. Gwarantują duże oszczędności.

Mnie osobiście nie jest straszny żaden dług, oferuję restrukturyzację oraz ochronę Zarządu, od 1 zł do 30.000.000,00 zł. Takim majątkiem jestem w stanie zabezpieczyć i zgodnie z prawem nie dopuścić do art 299 K.s.h. Oraz 116 Op. w skrócie: nie zostanie orzeczona bezskuteczność egzekucji, a tylko ona prowadzi do odpowiedzialności za zobowiązania.

Dzwonimy pod numer podany w jednym z takich ogłoszeń. W słuchawce miły kobiecy głos. Pani zapewnia, że wszystko odbywa się legalnie. Kilka razy podkreśla, że umowa sprzedaży zadłużonej spółki jest podpisywana u notariusza.

Nie znam wspomnianej Pani, ale nie musi nic podkreślać o legalności zbycia zadłużonej Spółki, gdyż jest to legalna transakcja, nie musi także podkreślać że umowa jest podpisywana u Notariusza, jest to wymagane przez K.s.h.

Cena spokoju

Pytamy o cenę. Okazuje się, że zależy od tego, jak zła jest sytuacja spółki. Żeby ją ustalić, musimy pokazać dokumenty.

Pokazać dokumenty?! Czuję brak profesjonalizmu.

Widełki to 10–40 tys. zł. Nie można jednak wykluczyć, że koszty będą wyższe.

Restrukturyzacja kosztuje, podobnie jak chleb w sklepie czy rata leasingu, nie ma nic za darmo. Koszty restrukturyzacji są i tak o kilkadziesiąt procent niższe od upadłości.

Spotkanie jest możliwe już jutro.

Co w tym złego?! Spotykam się w biurze z wieloma ludźmi, wydawało mi się że w biznesie to normalne, chyba że się mylę.

Pani przekonuje, że wie, jak trudno prowadzić firmę w naszym kraju. Zmieniające się przepisy, uporczywe kontrole, kary za drobne przewinienia, do tego nieuczciwi kontrahenci.

Skłamała?! Powiedziała prawdę, ja osobiście oferuję skuteczne, zgodne z prawem blokowanie takich działań aparatu tzw. państwa.

Zapewnia, że jej firma skutecznie pomoże – nawet jeśli nasza stoi u progu bankructwa, a prezes nie złożył wniosku o upadłość we właściwym terminie.

Oczywiście że jest to możliwe. Wystarczy taką Spółkę „zasypać” odpowiednim majątkiem, i mamy spokój, nikt nie może nic zrobić.

W jaki sposób? Po przejęciu spółki szybko złoży wniosek o upadłość albo na bazie istniejącej stworzy nowy podmiot. Przekonuje nas, że pomoc z zewnątrz jest niezbędna.

Pomoc z zewnątrz jest niezbędna, ale niekoniecznie w ten sposób, wniosek o upadłość i tak zostanie odrzucony a człowiek który proponuje takie rozwiązania z pewnością otrzyma zakaz i pójdą zarzuty z 586 K.s.h.

Czarne chmury…

Nabycie udziałów w zadłużonych spółkach co do zasady nie jest czynnością sprzeczną z prawem. Taka czynność prawna jest ważna i może być dokonana w ramach zasady swobody umów wyrażonej w kodeksie cywilnym. Niemniej jednak trzeba pamiętać o ryzyku, jakie wiąże się z taką transakcją.

Jakie ryzyko?

• Osoby, które planują zbyć udziały w zadłużonych spółkach, bardzo często pozostają w błędnym przeświadczeniu, zapewne wywołanym przez potencjalnego nabywcę, że zbycie udziałów pozwoli im na uniknięcie odpowiedzialności za długi spółki. Nic bardziej mylnego – komentuje sprawę Jarosław Józefowski, radca prawny w Enodo Advisors.

Pozwoli, ale o tym za chwilę (poniżej).

Wyjaśnia, że po sprzedaży spółka w dalszym ciągu będzie ponosić odpowiedzialność za swoje zobowiązania, a wierzyciele będą mogli dochodzić swoich wierzytelności z jej majątku.
Jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, to zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za długi, które powstały do dnia odwołania danej osoby z funkcji członka zarządu. Dotyczy to zarówno długów publicznych (np. zaległości względem urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), jak i długów wobec kontrahentów – podkreśla Józefowski.

Wtóruje mu doradca podatkowy Mariusz Makowski.

Dzieje się tak dlatego, że członkami zarządu takich masowo kupowanych spółek stają się podstawione osoby, słupy, które nie mają żadnego majątku ani źródeł dochodu.

Jaki to ma związek z przeniesieniem odpowiedzialności? Słupy? Widać że autor artykułu nie ma bladego pojęcia o obrocie spółkami i restrukturyzacji, działasz na „słupach” obywatelach krajów „dzikich” etc. to nie dziw się, że tak się dzieje.

W związku z tym wierzyciele, nie mogąc wyegzekwować należności od obecnych członków zarządu, sięgają po instrumenty pozwalające pociągnąć do odpowiedzialności byłych członków zarządu, którzy swoim działaniem bądź zaniechaniem doprowadzili do zaległości spółki – tłumaczy Makowski.
Możliwość taką daje fiskusowi art. 116 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), a kontrahentom art. 299 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).

Wierzyciele czy UeS? Nie ma różnicy, ale do rzeczy…dobrze że Józefowski wspomniał o najważniejszym: „Jeżeli egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna, to zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za długi” i tu jest klucz do restrukturyzacji i ochrony Zarządu z 233/299/586 K.s.h. Oraz 116 Op.

…i gradobicie

Na odpowiedzialności za długi problem się nie kończy. Artykuł 21 prawa upadłościowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.) wyraźnie mówi, że zarząd ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli spółka stanie się niewypłacalna.

Nie niewypłacalna a brak majątku: wierzytelności, udziały, akcje, maszyny, etc. to wszystko jest majątek, a jak wszyscy wiemy, reprezentuję fabrykę kreatywną.

Zwykle następuje to przed podjęciem decyzji o sprzedaży udziałów – zwraca uwagę Józefowski.
Dodaje, że zaniechanie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku niewypłacalności spółki połączone ze sprzedażą udziałów może podlegać odpowiedzialności karnej. Zgodnie z art. 586 k.s.h.: „kto będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Warto wspomnieć że, po pierwsze:do 586 K.s.h. daleka droga, po drugie: nie zgłoszenie upadłości a ogłoszenie upadłości przez Sąd zwalnia Zarząd, po trzecie na upadłość konieczne są środki, średnio 30/40% od stanu zadłużenia.

Wspólnik spółki może odpowiadać również karnie, jeżeli przed sprzedażą udziałów w zadłużonej spółce wyprowadzi z niej majątek. Jest to bowiem działanie na szkodę wierzycieli – zwraca uwagę ekspert, powołując się na art. 300 kodeksu karnego.

Nie mam nic do powiedzenia, to zrobię wrzutkę o 300 K.K.

Dodaje, że taka czynność „wyprowadzenia” majątku może dodatkowo zostać zakwestionowana przez wierzyciela zadłużonej spółki w sądzie cywilnym, np. przez skargę pauliańską.

Spółka bez zarządu, wystarczy aby upadła każda skarga pauliańska, oraz odpowiednie podział udziałowców w krajach niedostępnych.

Ryzykować czy nie?

Eksperci uważają, że owszem, nabycie spółki z długami może być podyktowane rzeczywistymi względami biznesowymi, np. chęcią korzystania z wygenerowanych przez nią strat w CIT. Mając jednak na uwadze masowość ogłoszeń typu „kupię zadłużoną spółkę” oraz zainteresowanie nabyciem każdej zadłużonej spółki (bez względu na jej majątek czy też zakres działalności),

Nasza kancelaria skupuje zadłużone Spółki pod CiT w kraju i za granicami, oraz pod aktywa dla Spółek giełdowych, wartość nominalna udziałów np.: 5.000.000,00 zł o ile powiększą się aktywa podmiotu który nabędzie taką Spółkę po wycenie? 😉

uważają, że w zdecydowanej większości takie ogłoszenia mają nieuczciwy charakter i wykorzystują niewiedzę osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nieuczciwy charakter? Proszę powiedzieć jakie to są nieuczciwe praktyki. Wykorzystanie niewiedzy? Proszę mi wierzyć że współpracujący z nami członkowie zarządów, mają ogromną wiedzę i wiedzą podobnie jak my jak skutecznie obchodzić prawo, oczywiście zgodnie z prawem 😉

Ich zdaniem istnieją lepsze sposoby na poradzenie sobie z problemem, takie jak: zwrócenie się do wierzycieli o prolongaty terminów płatności czy rozłożenie zobowiązań na raty.

Żarty, wierzyciel otrzymuje ultimatum albo 15% z faktury albo nic, i może spróbować dobrych rad z artykułu. Powiem więcej, najczęściej otrzymują…10%, gdyż z pierwszej oferty się wycofali.

Teraz na poważnie, 299/586 K.s.h. Tylko jest możliwy ale tylko w przypadku braku majątku (jaki by nie był), gdyby autor tekstu był uczciwy wobec czytelnika wspomniał by prostej banalnej metodzie na brak zarządu. Mówi o tym między innymi wspominana tak żarliwie w tekście Ordynacja podatkowa, proszę ją solidnie przestudiować, oraz Kodeks Cywilny.

Poniżej fragment jednego z artykułów mojego autorstwa, jak blokować wszelkie powództwa:

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że brak zarządu powoduje obligatoryjnie zawieszenie postępowania, w tym także postępowania egzekucyjnego (art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.). Co to w praktyce oznacza ? bez istniejącego zarządu nie można zakończyć skutecznie żadnej sprawy sądowej czy też postępowania egzekucyjnego wobec Spółki.

Jeżeli spółka nie ma zarządu uprawnionego do jej reprezentacji, sąd czy też komornik zobowiązani są zawiesić postępowanie pod rygorem jego nieważności (art. 379 pkt 2 k.p.c.).

Sąd wzywa powoda do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej (art. 70 § 1 k.p.c. w zw. z art. 42 k.c.), zgodnie z art. 42 § 2 k.c. kurator może jedynie starać się o powołanie organów w Spółce. Sam nie posiada uprawnień do powołania tych organów, nie może także reprezentować Spółki (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2014 r. III CK 249/2003).
W praktyce kurator zwraca się wielokrotnie do wspólników o powołanie zarządu.

Zapraszam do kontaktu w naszym biurze w Warszawie, mam nadzieję że rozwieję wszelkie wątpliwości co do mojej wiedzy, praktyki, poopowiadamy sobie nawzajem bajki o słupach, zakupie Spółki za skrzynkę taniego wina itp.

Co jakiś czas pojawiają się podobne artykuły, z czego wynikają? Z niewiedzy, z ciekawości, z domysłów, z dopowiadania sobie zasłyszanych stereotypów i opowieści Januszów biznesu, ze złośliwości, bo jak można kupować zadłużone Spółki?! To przekręt! Oszustwo!

Apelowałem do wszystkich którzy pisali podobne brednie, że jak wiedzą o jakimś oszustwie/przekręcie proszę zawiadomić odpowiednie instytucje. Od 2007 roku ukazało się trochę publikacji na ten temat, minęło 13 lat i brak zarzutów z 586 K.s.h./286/300 K.K. etc., bo to zwykłe klik bajty.

Myślałem że więcej można się spodziewać po gazecie która ma w nazwie „prawna”

Pozdrawiam 🙂

Błażej Bladowski

Spółka Bez Zarządu.

Co się stanie gdy zarząd nie zostanie powołany? Nic, nic się nie stanie, co więcej brak zarządu w Spółce
to pewnego rodzaju „zbawienie” dlaczego?


A to dlatego:


Wydawałoby się, że brak zarządu nie powinien być przeszkodą do egzekwowania od spółki zobowiązań. Jeżeli nie ma zarządu, nie ma przecież osoby, która mogłyby skarżyć przychodzące do spółki nakazy zapłaty czy przedłużać prowadzone przeciwko spółce procesy.

Nic bardziej mylnego bo brak zarządu jest najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności w ogóle.


Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, że brak zarządu powoduje obligatoryjnie zawieszenie postępowania, w tym także postępowania egzekucyjnego (art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c.). Co to w praktyce oznacza ? bez istniejącego zarządu nie można zakończyć skutecznie żadnej sprawy sądowej czy też postępowania egzekucyjnego wobec Spółki.


Jeżeli spółka nie ma zarządu uprawnionego do jej reprezentacji, sąd czy też komornik zobowiązani są zawiesić postępowanie pod rygorem jego nieważności (art. 379 pkt 2 k.p.c.).


Sąd wzywa powoda do wystąpienia o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej (art. 70 § 1 k.p.c. w zw. z art. 42 k.c.), zgodnie z art. 42 § 2 k.c. kurator może jedynie starać się o powołanie organów w Spółce. Sam nie posiada uprawnień do powołania tych organów, nie może taże reprezentować Spółki (postanowienie Sądu Najwyższego z 7 maja 2014 r. III CK 249/2003).

W praktyce kurator zwraca się wielokrotnie do wspólników o powołanie zarządu.


Zastanawiacie się pewnie: więc jak funkcjonuje taka Spółka? Zapraszam do działu kontakt.

likwidacja spółki

Odpowiedzialność Zarządu za zobowiązania – to już staje się nudne.

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu, jeżeli niewypłacalność spółki warunkująca odpowiedzialność zarządu nastąpiła po jego odwołaniu – wyrok SN z 1 marca 2016 r. (sygn. akt: I UK 91/15).

Należy także pamiętać o najważniejszym: bezskuteczność egzekucji, klucz w odpowiedzialności członków zarządu, oraz ich ochrony.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu art. 116 § 1 ordynacji podatkowej oznacza sytuację, w której nie ma wątpliwości, że nie zachodzi żadna możliwość zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek części majątku spółki (wyrok NSA z dnia 09.07.2014r., II FSK 1309/12, LEX nr 1518854)

Pamiętaj! dopóki jest majątek, dopóty nie ma podstaw do: 299/586 K.s.h. oraz 116 op. (majątek to nie tylko gotówka w kasie)

Polecam także lekturę niekorzystnych orzeczeń Sądów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania, konkluzja zawsze jest taka sama: majątek, majątek, majątek i po dziesiąte majątek i nieważne w jakiej postaci, ważne aby przewyższał zobowiązania!

Chcesz uzyskać więcej informacji? zapraszam na spotkanie w naszym warszawskim biurze.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

No i stało się, od Bałtyku po Giewont wszyscy robią pod siebie ze strachu, do podobnego zbiorowego ataku paniki doszło po wprowadzeniu JPK (co i tak nic nie zmieniło w kwestii „poważnych” inwestorów)

READ MORE

Majątek spółki a bezskuteczność egzekucji – art. 233/299/586 K.s.h.

Poniżej wklejam ogłoszenie syndyka w którym zachęca do licytacji wierzytelności należącej do „masy upadłościowej”, co zrobić aby nie zgłaszać Spółki do upadłości 586 K.s.h. i co najważniejsze nie odpowiadać za jej zobowiązania z art 299 K.s.h.? odpowiedź jest prosta i znajdziesz ją w poniższym ogłoszeniu.

READ MORE

Skup Spółek z Długami – Fakty i Mity , cz 2 – sprawa bełchatowska .

Lubię ignorantów – to mój ulubiony gatunek w naszej dżungli , wbrew pozorom oni pomagają bo każą myśleć .

Czytając różne publikacje na temat Zakupu Zadłużonej Spółki natknąłem się na dość głośny artykuł którym wiele redakcji się lubi posługiwać .

Sprawa dotyczy Spółki/Zarządu z miasta Bełchatowa opisana tutaj :

 

https://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/belchatow-sprzedali-zadluzona-spolke-by-nie-placic-dlugow,2477815,art,t,id,tm.html

 

Jak czytamy w „głośnym” tytule tejże gazety : Sprzedali spółkę aby nie płacić długów oraz że teraz Prezes i Wice Prezes zostali skazani na karę 1.5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu .

 

Dalej możemy przeczytać że przy okazji sprzedaży zadłużonej Spółki ryzykuje się wyrokiem itd…

 

Wszystko byłoby dobrze gdyby nie jeden mały szczegół … Zarząd Spółki nie został skazany za to że sprzedał zadłużoną Spółkę ! tylko za pospolite przestępstwa kryminalne popełnione w trakcie jej prowadzenia .

Wyrok Sądu jest w internecie , wystarczy poszukać .

Puentom jest wpis o treści „Wobec tych „nabywców” toczy się zresztą odrębne postępowanie sądowe.”

niestety ! jest to kolejny strzał w kolano !

Nabywca opisanej Spółki zmarł jeszcze przed procesem 🙂

 

Życzę powodzenia w szukaniu rzetelności na temat problematyki Upadłości Zadłużonych Spółek

Zgłoszenie wniosku o upadłość czy ogłoszenie upadłości ?

Temat rzeka … dlaczego to drążę i do niego wracam ? Dziś miałem spotkanie z Prezesem Spółki którego można najprościej nazwać jako „przewalonego” na wniosek o ogłoszenie upadłości

Zgłoszenie wniosku o upadłość ma tyle samo mitów co art 299 i 586 ksh , najczęściej jednak w około 80% wnioski takie są oddalane ! dlaczego ? odpowiedź jest prosta : brak majątku/pusta kasa .

Zadasz sobie pytanie czytelniku , dlaczego tak się dzieje ? odpowiedź jest prosta … upadłości to łakomy kąsek dla wszelkich kancelarii , prosta robota a wynagrodzenie zacne , trudno się nie skusić

Rodzi nam się kolejny mit – postrach przedsiębiorców … JPK .

Wczoraj usłyszałem z ust jednego z polityków wyborny żart : ” Jednolity Plik Kontrolny to narzędzie do wykrywania lewych faktur” .

Skup Spółek z Długami – Fakty i Mity cz 2 – „Sprawa bełchatowska”

Lubię ignorantów – to mój ulubiony gatunek w naszej dżungli , wbrew pozorom oni pomagają bo każą myśleć/wysilić nasze umarłe szare komórki i motywują do cięższej pracy.

Zakup zadłużonej spółki

Czytając różne publikacje na temat Zakupu Zadłużonej Spółki natknąłem się na dość głośny artykuł którym wiele redakcji się lubi posługiwać .
Sprawa dotyczy Spółki/Zarządu z miasta Bełchatowa opisana tutaj:

https://belchatow.naszemiasto.pl/artykul/belchatow-sprzedali-zadluzona-spolke-by-nie-placic-dlugow,2477815,art,t,id,tm.html

Jak czytamy w „głośnym” tytule tejże gazety:

Sprzedali spółkę aby nie płacić długów oraz, że teraz Prezes i Wice Prezes zostali skazani na karę 1.5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Dalej możemy przeczytać że przy okazji sprzedaży zadłużonej Spółki ryzykuje się wyrokiem itd…

Manipulacja tkwi w szczegółach…

Wszystko byłoby dobrze gdyby nie jeden mały szczegół… Zarząd Spółki nie został skazany za to, że sprzedał zadłużoną Spółkę! Tylko za pospolite przestępstwa kryminalne popełnione w trakcie jej prowadzenia! Wyrok Sądu jest w internecie, wystarczy poszukać.

Puentą dla zwiększenia napięcia jest wpis o treści: „Wobec tych „nabywców” toczy się zresztą odrębne postępowanie sądowe.”

Niestety! Jest to kolejny strzał w kolano! Nabywca opisanej Spółki zmarł jeszcze przed procesem ?

Jeżeli jesteś zainteresowany pomocą w zakresie Upadłości/likwidacji Zadłużone Spółki zapraszam na bezpłatne konsultacje do naszego biura w Warszawie.

Relacje inwestorskie

Nasz portfel Spółek się powiększa , cieszymy się z zaufania jakim nas obdarzacie , jesteśmy dumni z naszej ostatniej inwestycji w SferaZakupow.pl sp. z o.o. lidera w branży sprzedaży materiałów budowlanych w sieci internet .

Wartość inwestycji 450.000,00 zł 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MAXIMUS-Informacja-o-zbyciu-udzialow-w-spolce-Sferazakupow-pl-Sp-z-o-o-7535098.html

Chcesz do nas dołączyć ? Nam zaufali najlepsi!

Kupimy Twoją Spółkę/Zainwestujemy – zadzwoń 601-685-195 

Kolejny sukces z ZUS – przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania.

Szanowni Państwo,

Śpieszę poinformować o kolejnym sukcesie – oddział ZUS przenosi pełną odpowiedzialność (niesolidarną!!!) za zobowiązania Spółki na nowego Prezesa Zarządu i co prawnicza brać?! nie da się? Wszystko się da. Prawie 20 letnia działalność na rynku obrotu spółkami sprawia że wiemy co robić.

Oczywiście takich decyzji mamy więcej, także z US – jesteś zainteresowany/odpisem „świętego grala”? Zapraszamy.

Kocham ZUS , decyzja paluszki lizać i zaznaczam – to nie jest precedens.

Ciekawostki z forum skarbowców

Poniższy wpis pochodzi w całości z źródło: skarbowcy_pl

Witajcie,

Czy może się orientujecie jak w sprawozdaniu finansowym odnaleźć przychody oraz koszty podatkowe. Chodzi mi o to żeby wyszło to samo co w zeznaniu.

Nie mam więcej pytań.

Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.2

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 chciałbym życzyć kochanym radcom i innym 'fahofcooom' przynajmniej trochę uczciwości i rzetelności w obsłudze .

10 grzechów głównych

 1. wniosek o upadłość przed niczym nie chroni – dopiero ogłoszenie upadłości proszę to mówić klientom .

 2. wpis zmian do KRS np. zmiana Prezesa Zarządu jest wpisem deklaratoryjnym – liczy się dzień podjęcia uchwały odwołującej ze stanowiska proszę uspokoić klienta .

 3. forma uchwały odwołującej zarząd może być zwykła pisemna – dla pewności jednak potwierdź ją Notarialnie za zgodność z oryginałem – jak tak doradzam .

 4. aby być pociągniętym do odpowiedzialności z Art 299 k.s.h konieczne jest orzeczenie bezskuteczności egzekucji wobec Spółki ale nie tylko !!! dlaczego to temat tabu ???!!!

 5. odrzucenie upadłości przez Sąd otwiera szybką drogę do 299 k.s.h . mało który przez was obsługiwany klient o tym wie !!!

 6. wiem że upadłość to szybka kasa w kieszeni – proszę o choć troszkę przyzwoitości , w swojej karierze widziałem dziesiątki wniosków które nie miały szans „przejścia” a mimo to poszły do Sądu nie jeden miał niezły ubaw czytając je a następnie oddalając .

 7. w kasie Spółki zero , brak jakiegokolwiek majątku – nawet wierzytelności !!! oczywiście upadłość przejdzie – gó…. przejdzie !!! wsadziłeś klienta na minę a miałeś działać w najlepiej pojętym interesie !!!

 8. nie strasz udziałowców w Spółce – mogą sprzedać udziały w Spółce na każdym etapie jej istnienia – może być w trakcie kontroli , upadłości , likwidacji , czysta , zadłużona etc.

 9. nikt nie musi być Prezesem do śmierci – nie kłam .

 10. Nie ładnie naciągać na 299 k.s.h w Spółce Akcyjnej !!!

chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 601-685-195

Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.1

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 chciałbym Wszystkim życzyć : wytrwałości i cierpliwości w prowadzeniu biznesu w naszym pięknym kraju .

Życzenia kieruję do wszystkich prowadzących biznes w postaci Spółki z o.o. I proszę zapamiętajcie najważniejsze 10 przykazań dotyczące sp. z o.o.

 1. wniosek o upadłość przed niczym nie chroni – dopiero ogłoszenie upadłości .

 2. wpis zmian do KRS np. zmiana Prezesa Zarządu jest wpisem deklaratoryjnym – liczy się dzień podjęcia uchwały odwołującej ze stanowiska .

 3. forma uchwały odwołującej zarząd może być zwykła pisemna – dla pewności jednak potwierdź ją Notarialnie za zgodność z oryginałem .

 4. aby być pociągniętym do odpowiedzialności z Art 299 k.s.h konieczne jest orzeczenie bezskuteczności egzekucji wobec Spółki ale nie tylko !!!

 5. odrzucenie upadłości przez Sąd otwiera szybką drogę do 299 k.s.h .

 6. pamiętaj !!! upadłość kosztuje !!! i nie mówię tutaj o wynagrodzeniu Kancelarii .

 7. nie daj się nabrać na upadłość !!!

 8. możesz sprzedać udziały w Spółce na każdym etapie jej istnienia – może być w trakcie kontroli , upadłości , likwidacji , czysta , zadłużona etc. nic ciebie z Spółką nie trzyma a ty nie jesteś jej niewolnikiem

 9. udziałowcy nie chcą ciebie odwołać z funkcji w Zarządzie ?! Sporządzasz Rezygnację i wysyłasz ją na adres Spółki następnie wyjawienie do KRS .

 10. Nie daj się zastraszyć windykatorom komornikom i innym radcom prawnym na 299 k.s.h w Spółce Akcyjnej !!!

chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 601-685-195

Spółka – sposobem na ominięcie ZUSu

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wysokimi opłatami. Mowa tu nie tylko o podatku dochodowym, który w zasadzie ma swoje logiczne uzasadnienie. Większym problemem jest bowiem konieczna opłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to wcale niemała. W pierwszych dwóch latach działalności, właściciel korzysta z preferencyjnych składek ZUS, ale później zaczynają się schody. Dwa lata bowiem zwykle nie wystarczą, aby można było pozyskać stałych klientów i rozkręcić swój biznes na tyle, by przynosił satysfakcjonujące dochody, a opłaty nie okazały się być ciężarem. Czy są więc jakieś sposoby na ominięcie daniny na rzecz ZUS?

Załóż spółkę z o.o.

Jeśli liczysz na spore oszczędność, bo aż ponad 1100 zł miesięcznie na wpłatach do ZUS, załóż dwuosobową spółkę z o.o. Zyskasz także na większej optymalizacji kosztów. Co ważne, jako jeden z właścicieli spółki masz dużo mniejszą odpowiedzialność, niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czy spółki cywilnej. Nie odpowiadasz swoim majątkiem za długi spółki, jeśli twoi kontrahenci nie zapłacą ci należnych zobowiązań. Możesz odpowiednio wcześnie ogłosić upadłość i chronisz w ten sposób swoją rodzinę, której nie zadłużasz. Dodatkowo, jako odrębny podmiot masz większą zdolność kredytową. Owszem, prowadzenie spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a więc w tym aspekcie koszty wzrastają np. z 300 zł do 500 zł i więcej, jednak wciąż nie przekraczają one wartości comiesięcznego ZUSu. Podczas zakładania spółki konieczne jest także wpłacenie kapitału w wysokości 5000 zł i więcej, aczkolwiek są to pieniądze, którymi można swobodnie dysponować w celach np. marketingowych i tak też się dzieje w większości przypadków. Podwójne opodatkowanie, co często zarzuca się tego rodzaju podmiotom, a więc od zysków spółki i wypłat wynagrodzenia właścicielem, także można legalnie ominąć poprzez określoną formę wypłaty tych zysków. Oszczędności związane z prowadzeniem dwuosobowej spółki z o.o. są naprawdę bardzo kuszące.

Praca dla byłych policjantów i wojskowych .

Zatrudnimy Byłych Policjantów oraz Wojskowych Emerytów do Pracy .

Firma z branży komunikacji społecznej przyjmie do pracy w kraju i za granicą (UK) od zaraz : Byłych pracowników Policji i Wojska Oferujemy pracę w miłym dynamicznym i rozwijającym się zespole Umowę o Pracę Atrakcyjne wynagrodzenie 2.50 zł netto praca w Polsce – W przypadku pracy za granicą – Wielka Brytania , oferujemy 3 funty brutto za godzinę 12 – 16 godzin dziennie zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 601-685-195

Ustrzeliłem ciekawy hattrick

O Notariuszach na moich stronach jest wiele , bardzo ciekawa kategoria podobna do radców , czasami jednak to co widzę i słyszę przechodzi ludzkie pojęcie

1 . Pani Notariusz z miasta Szczecin cyt: ” pełnomocnictwo do reprezentacji jest starsze niż trzy miesiące nie można na nie zakupić udziałów”

2. Pan Notariusz z miasta Kościerzyna , zakup nieruchomości przez Spółkę z o.o. oczywiście została podjęta stosowna uchwała wspólników wyrażających zgodę na zakup nieruchomości na zasadach i za cenę wedle uznania pełnomocnika która nawet nie była konieczna – ale ok… , niestety usłyszeliśmy taki tekst cyt: ” Spółka nie może zakupić nieruchomości gdyż w uchwale powinien być zapis o numerze ewidencyjnym działki oraz numer księgi wieczystej wraz z ceną za jaką Spółka nieruchomość nabywa ”

3. znów Szczecin – Pani Notariusz miała tylko poświadczyć podpis pod oświadczeniem woli tj. pełnomocnictwie do zakupu udziałów w spółce z o.o. , standardowy zapis jakich się robi tysiące o treści : Udzielam Pełnomocnictwa do zakupu w moim imieniu i na moją rzecz udziałów i akcji w spółkach i za kwotę wedle uznania pełnomocnika  , Pani Notariusz przeszła samą siebie cyt: ” takich pełnomocnictw się nie robi ! powinien być zapis o ilości udziałów i za jaką kwotę ! oraz w jakiej spółce ! KRS śmiałby się przez tydzień gdybym to zrobiła ”

pozostawiam te złote myśli bez komentarza

 

Z wielką przyjemnością żegnamy kata przedsiębiorców – krwawego Jacka

Szef Służby Celnej świadomy swego nieuchronnego losu wystosował list pożegnalny do pracowników i funkcjonariuszy Służby Celnej.

„Nikt mnie nie chwali, przedsiębiorcy nazywają mnie „katem polskich firm” , związkowcy nie chcą ze mną rozmawiać i oskarżają mnie o arogancję i pozorowanie dialogu – więc JA SAM chcę podkreślić swoje ośmioletnie zasługi na stanowisku szefa Służby Celnej, JA SAM napiszę jaka jest prawda!”

ojej , tak mi przykro

Ale zastanówmy czym po odejściu od koryta zajmie się Krwawy Jacuś ?! człowiek który zabijał firmy za samo podejrzenie niezgodności , znając życie założy firmę doradczą lub znajdzie zatrudnienie miejscu gdzie doradzają jak unikać podatków – taka karma

 

 

Kancelaria Notarialna z Puław

Konkurs na debila roku z podstawowym brakiem kompetencji zawodowych do pracowania w zawodzie Notariusza za rok 2015 został chyba rozwiązany mimo że do końca zostało jeszcze prawie dwa miesiące .

Miejsce pierwsze otrzymuje :

Pewny Notariusz z miasta Puławy

Ale od początku …

Jechaliśmy kilka godzin drogami dziesiątej kategorii na daleką wieś

w/w kancelarii miała odbyć się standardowa sprzedaż udziałów w Spółce ( poświadczenie podpisów ) nabywcą miała być Spółka brytyjska , niestety dla Pani Notariusz z miasta Puławy stanowiło to mur nie do przebicia

Stwierdziła że nie poświadczy podpisów pod umową , zapytaliśmy dlaczego ?!

cytuje słowa Pani Notariusz słowo w słowo :

Dlatego że nabywcą jest Spółka prawa brytyjskiego – nie znam się natym , nigdy czegoś takiego nie robiłam ,Pierwszy raz w historii spotykam się z taką sytuacją – nie wiem jak to zrobić , może konieczne są jakieś zezwolenia , muszę zadzwonić do ministerstwa , proszę zostawić dokumenty na kilka dni zastanowimy się nad tym … przeanalizujemy .

a może by tak egzamin z kompetencji zawodowych po ponad 30 letniej praktyce zawodowej by się Notariuszowi przydał ?! niestety takie są uroki prowincji

Przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek ZUS

Kolejny Sukces !!!

Posiadamy takich sukcesów jako jedyni w Polsce kilkadziesiąt , działamy w najlepszym  interesie naszych klientów

ale do sedna …

 

DECYZJA NR. 19/2015/XXXX

o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek na nowy zarząd bez odpowiedzialności solidarnej

nie da się ?! gdzie się podziali internetowi specjaliści którzy twierdzą że były zarząd odpowiada za zobowiązania gdy pełnił funkcję  ?! co oni na to ?!

Każdemu zainteresowanemu udostępnimy ów DECYZJĘ

uwielbiamy taki pstryczki – są one motorem napędowym do jeszcze cięższej pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena X

Staram się w moich wpisach nie ujawniać danych osobowych ( mimo że wielu bohaterów to kompletni idioci ) jednak Pani jak to się przedstawiła Adwokat pobiła samą siebie !

cytat ze złotoustej Adwokat ” Państwo kupujecie i sprzedajecie spółki to jest nielegalne i podejrzane, to się nadaje do prokuratury”

niby za co do prokuratury ? może za dużo Ojca Mateusza Komisarza Alexa i Bogusia Lindy w TV

mogę skupywać i zakładać nieskończoną ilość spółek także te niedochodowe czy też zadłużone to moje pieniądze i nic Pani czy też znajomemu Prokuratorowi do tego , próbowałem oczywiście dopytać jak się ma zastraszanie do Kodeks Etyki ?! Etyka jaka Etyka przecież to tylko frazes

 

Może w Pięknym mieście Turek Pani Adwokat może wszystko : zastraszać uczciwych obywateli – świadków i podejrzanych a przy Niedzielnym Rosole decydują o zatrzymaniach i o wyrokach które zapadną

 

 

Ps. droga Pani Adwokat może by była tak miła i podała konkretny artykuł z K.S.H. a może z K.K. czy też innego K.K.S. na poparcie swoich tez , czekam .

 

Niestety braki w edukacji widać gołym okiem , niektórych rzeczy za masełko nie kupimy , jednak będę tak uprzejmy i dam Pani Adwokat poradę :

 

Konstytutywność i Deklaratoryjność wpisu Do KRS , powiernictwo , 14 dni od niewypłacalności – super lektura na jesienne wieczory a ten artykuł z K.S.H. przy którym zaczęła się Pani jąkać to 586 K.S.H. życzę powodzenia

Gdzieś bije dzwon ale nie wiem gdzie – bełkot internetowych znafcóf

z nudów trafiłem na takie coś kliknij podobny suchar jak ten z wyborczej z przed kliku lat

Można spotkać sie z wieloma ofertami w internecie osób chetnych na zakupienie spółki z długami . Zastanawiał sie ktoś z Was wie może na czym to polega ,po co ktoś kupuje spólke z długami, co oni z nią robią? Pytam, poniewaz coraz więcej osób które ma spółki z zadłużeniem, interesuje się taką formą uwolnienia od długu. Przeważnie kupujący spieniężają „na dziko” aktywa i się zmywają. Dają sprzedającemu (który de facto dopłaca do interesu) złudne poczucie bezpieczeństwa przed konsekwencjami z art. 299 K.S.H.
Istota problemu polega na tym że prezes zadłużonej spółki z o.o. błędnie wyobraża sobie, że jak przestanie być prezesem to przestanie odpowiadać za długi spółki z o.o. powstałe za jego zarządzania
Jest to tak samo idiotyczne jakby ktoś myślał że wystarczy się wymeldować z dotychczasowego miejsca zamieszkania i nie trzeba będzie płacić alimentów na dzieci, czy długów w banku.
Schemat przestępstwa, lub jak ktoś woli przekrętu wygląda następująco
Wystraszony frajer ( prezes zarządu zadłużonej spółki) dopłaca (daje łapówkę) pozorantowi aby ten pozwolił zgłosić go jako nowego prezesa spółki. W zamian za grubą kasę (np. 1/5 długów spółki) dostaje KŁAMLIWE powtarzam KŁAMLIWE zapewnienie że nie będzie musiał spłacać długów spółki( w końcu już nie zarządza spółką, często też nie jest już jej właścicielem).
Potem pozorant jako nowy prezes wyprzedaje majątek spółki, czesto bierze jakieś leasingi, telefony komórkowe itp.
Następnie, gdy wierzyciele zaczynaja sądzić się ze spółką, okazuje sie za długi i tak odpowiada ten wcześniejszy prezes i to odpowiada całym majątkiem osobistym, bo spółka nie ma już żadnego majatku. Gdy dostaje wyrok sądu cywilnego że na podstawie art. 299 ksh musi płacić wszystkie długi spółki, szczęka opada mu po raz pierwszy.
Później okazuje się że jest także współoskarżonym w procesie karnym o działania na szkodę wierzycieli art 300KK- wtedy szczęka opada mu po raz drugi.
Później sąd uniewinnia pozoranta który rzekomo kupił spółkę w dobrej wierze, nic nie wiedząc o żadnych długach ( bo przecież nikt nie kupiłby zadłużonej spółki), a całą winę ponosi dotychczasowy prezes który „wrobił niewiniątko w tę aferę” – wtedy szczęka opada po raz trzeci.
Tak więc te chwilowe uwolnienie sie od długów, sprawia ze zostajemy uwolnieni od kasy, później majątku, a na koniec zdaża się ze od wolności.napisałem komentarz do tego czegoś ale został skasowany

Próbował skontaktować się z prowadzącym blog prosząc o odrobinę uczciwości w tym co piszę wraz z zaproszeniem do naszej Kancelarii w Warszawie celem wymiany zdań / bez efektów

Więc drogi pisarzu , słowa naprawdę zacne przytoczę kilka :

pozorant wyprzedaje majątek spółki , czesto bierze jakieś leasingi, telefony komórkowe itp. Przeważnie kupujący spieniężają „na dziko” aktywa i się zmywają. Gdy dostaje wyrok sądu cywilnego że na podstawie art. 299 ksh musi płacić wszystkie długi spółki, szczęka opada mu po raz pierwszy.  po tych wpisach widać że piszący nie ma bladego pojęcia o działaniu spółek i artykule 299 ksh ,

darmowa lekcja/zagadka pisarzu zacny : bezskuteczność egzekucji , bilans , gotówka w kasie , komornik , masz rebus więc myśl , jak rozwiążesz to proste zadanie , zrozumiesz że jest tak jak piszesz a nawet więcej :

„wystarczy się wymeldować z dotychczasowego miejsca zamieszkania i nie trzeba będzie płacić alimentów na dzieci, czy długów w banku” myślę jednak że będzie to zbyt trudne ”

myślenie ma wielką przyszłość !

jednak piszący dał popis tym zdaniem  : „Później okazuje się że jest także współoskarżonym w procesie karnym o działania na szkodę wierzycieli art 300KK- wtedy szczęka opada mu po raz drugi.”

art 300 kk ? a na jakiej podstawie ?!

do szkoły zapraszam , do tego kilkanaście lat praktyki – nie teorii !!!

Kiedy (nie) zgłosić upadłość spółki?

Spółka posiada stratę podatkową i zgodnie z prawem należy zgłosić jej upadłość?! Brawo notarialna brać, no po prostu perfecto.

setki pytań o 299

W naszej wyszukiwarce są setki pytań związanych z artykułem 299 k.s.h. nie będę przytaczał wszystkich bo to bez sensu , jednak to dobrze że interesujecie się tym zagadnieniem , a jest ono uwierzcie bardzo trudne , ponad 15-lat praktyki zawodowej w przedmiocie obrotu udziałami w spółkach prawa handlowego oraz zarządach kryzysowych sprawia że jesteśmy specjalistami w tym co robimy a robimy to skutecznie .

Co Ty wiesz o 299 k.s.h

Rozmowa z dziś , Prawnik – Dłużnik

 

Prawnik , Dzień Dobry

Dłużnik , Dzień Dobry

Prawnik , Chciałbym porozmawiać na temat zadłużenia Spółki X względem Spółki X

Dłużnik , Spółkę sprzedałem i zostałem Odwołany z funkcji Prezesa Zarządu

Prawnik , to nic nie zmienia i tak odpowiada Pan za długi które powstały w czasie gdy był Pan Prezesem Spółki , zgłosimy sprawę do sądu a Sąd orzeknie bezskuteczność egzekucji

Dłużnik , rozumiem

 

i na tym był by koniec gdyby nie pewne oszustwo wkradło się w słowa Szanownego Pana Mecenasa

 

Drogi Mecenasie , słuchy mnie dochodzą że macie jakiś tam swój Kodeks Etyki Zawodowej czy jakoś tak , więc proszę się go trzymać i jeżeli coś Pan mówi to proszę mówić prawdę , jako że nie została ona powiedziana powiem ją ja

 

Dla przypomnienia :

 

Oczywiście Prezes może odpowiadać za swoje zobowiązania z art. 299 k.s.h ale nie musi ( etyka Panu nie pozwala doradzić jak to zrobić , więc proszę zamknąć buzię i nie wmawiać że to niemożliwe )

 

Nie Sąd a Komornik stwierdza bezskuteczność egzekucji i w jej wyniku zaczyna się cała sądowa procedura ( która trwa i 15 lat jeżeli wiemy co robić ) nierzadko pierwsza instancja trwa po 2-5 lat

Jednak przypominam po raz enty , doprowadzenie do bezskuteczności egzekucji to naprawdę talent 😉

Nie można do tego doprowadzić !!!

 

Pomożemy także Tobie jeżeli masz podobny problem

 

zadzwoń tel. 601-685-195 24/h

 

Słowo wytrych ostatnich dwóch dni „broń gładkolufowa”

Jestem pod wrażeniem a raczej porażony skutecznością naszych dzielnych milicjantów , gratuluję ! komando naprawdę przednio wyszkolone , jeden strzał z gumy i po krzyku ?!  chapeau bas!

 

Takich fachowców nam trzeba – następnym razem ktoś zginie od wystrzału z korkowca ( jeżeli ktoś jeszcze pamięta co to jest )

 

Zapewne medale się posypią , a niezależna prokuraknuria stwierdzi że nic się nie stało , bo przecież tylko realizuje słowa : „Już po was idziemy ”

 

No cóż , bezkarność , bezkarność , bezkarność , cóż można zrobić ? nic – niestety , to wszystko już było :

Pamiętam jak zostałem spałowany bo powiedziałem że Gagarin nigdy nie był w kosmosie a jego żywot zakończył strzał w potylicę , było to w czwartej klasie podstawówki w trakcie nauki języka rosyjskiego , pani Siemanow ( nie pamiętam ruskiej pisowni nazwiska ) nauczycielka tegoż jak wspaniałego języka zaalarmowała o tej niegodziwości Pana Dyrektora ten Panią Pedagog , na przerwie zostałem wezwany do gabinetu Pedagog , tam czekał na mnie smutny Pan w niebieskim mundurku , wyglądał jak granatem oderwany od pługa ale był mistrzem w swoim fachu … czasy się zmieniły a oderwanych granatem zwykłych bandytów w niebieskim nadal tyle samo

 

 

mnie osobiście cieszy i jestem zadowolony jak nigdy , otwieram dobrą butelkę  gdy kolejna panienka zasila szeregi pewnej śmiesznej fundacji bo brakuje jej na życie , domyślacie się której ?!

 

 

Nasze drogie służby

Czegoż można wymagać od kogoś o intelekcie downa ? odpowiedź poniżej :

 

https://fakty.interia.pl/prasa/news-rzeczpospolita-abw-pomylila-adresy-zaplaci-ponad-350-tysiecy,nId,1725030

 

Jakże aktualne w tym przypadku jest powiedzenie :

 

„nie dasz sobie rady w życiu idź do wojska albo do milicji”

 

 

albo jeszcze inaczej :

 

pradziadek w KBW , dziadek w UB , ojciec w milicji , wnuczek w Policji , oczywiście ku chwale ojczyzny

podziękowania

Podziękowania te kieruję do wszystkich tych którzy kontaktują się ze mną najczęściej w godzinach wieczornych i nocnych „troszcząc” się o moje zdrowie , rozmawiających o poglądach politycznych , o orientacji seksualnej , o rodzinie itp. itd. 

 

odpowiadam :

 

czuję się bardzo dobrze , nic mi nie dolega , zawsze zapraszam do osobistego spotkania celem sprawdzenia mego stanu zdrowia .

 

 

Dziękuję także tym którzy są zatroskani moim światopoglądem .

 

odpowiadam :

 

nie jestem żydem , nie jestem także synem postkomuny , piśiorem też nie jestem , liberalizm to nie moja bajka , jedyna religia i polityka jaką wyznaję to Pełny Portfel to jest moja opcja .

 

 

Dziękuje za to iż dowiedziałem się o swojej orientacji seksualnej .

 

odpowiadam : 

 

nie jestem gejem , ale … żeby życie miało smaczek raz dziewczynka raz chłopaczek , tak mówi ta anegdotka a na serio –  to moja prywatna sprawa 

 

Dowiedziałem się także kim są moi rodzice –

 

 a są to … sami się domyślcie …

 

No cóż , tylko tyle mogą słabe psychicznie jednostki 

 

My dalej robimy swoje już od ponad 15 lat z wielkimi sukcesami i żadna „troska” i „troskliwi” tego nie zmienią .

Spotkał mnie Wielki, Przeogromny zaszczyt !!!

Jako że robimy dobrą robotę i jesteśmy na 200% skuteczni , nasza działalność jest solą w oku wielu i tak :

Do mnie , skromnego brytyjskiego biznesmena , pofatygował się napisać sam Minister ! tak nie przesłyszeliście się !

Minister Spraw Wewnętrznych ( boże jak to brzmi , do teraz trzęsę się jak prosię idące na rzeź ) …

Na tym koniec komplementów i całowania się po dupkach   Ministrowi chyba się systemy/czasy pomyliły , jak zobaczyłem bełkot zapisany na kartce nie wiedziałem czy się śmiać czy płakać . chcę abym w kilku zdaniach nakreślił skąd brytyjska spółka posiada kapitał na inwestycje , może to spóźniony żart prima aprilisowy ?!

ministrze proszę posłuchać bo powiem to tylko raz !!!

 

Jedynym Ministrem któremu będę się tłumaczył z funkcjonowania brytyjskiej spółki jest Pani Minister Theresa May / Her Majesty Revenue & Customs / companies house, tylko oni za pośrednictwem brytyjskich służb mogą poddawać kontroli spółkę prawa brytyjskiego o którą zostało wysłane zapytanie , na początek zapraszam do zapoznania się z lekturą  :  www.gov.uk/government/organisations/companies-house  o ile możliwości językowe są wystarczające

 

Wobec takiego krnąbrnego osobnika jak ja zawsze można skorzystać z usług najlepszych siepaczy np. z Legionowa słyszałem że zasługi mają przednie , ostatnio pojawiło się jednak lepsze Komando z Kutna mają super wyniki … samobójca potrafi sobie strzelić trzy razy w głowę i tylko raz chybiając zanim umrze , w końcu od tego jest się ministrem żeby każdy znał swoje miejsce w szeregu , a jak nie to … można np. udławić się własną śliną , strzelać sobie w głowę kilka razy , strzelić ze strzelby w plecy dwa razy , pług śnieżny może przejechać w lipcu etc.

 

Proszę już nie nadużywać stanowiska i się nie kompromitować , proponuję wysłać zapytanie do  GazPromu skąd ma kapitał na inwestycje , wiem że to jest śmieszne – ale to nie ja zacząłem .

 

afera podsłuchowa po części potwierdza stan intelektu co niektórych osobników tegoż jak prostego gatunku    Trzeba będzie złożyć protest na tak bezkarne i haniebne zachowania wysokiego urzędnika państwowego w stosunku do Spółki brytyjskiej

 

Ps. wiem … pamiętam , już po was idziemy

ehhh życie … naiwnych nie brakuje

krótka rozmowa z dziś …

 

ja. pytanie : Dlaczego został zgłoszony wniosek o upadłość ? skoro wiedzieliście że zostanie odrzucony ?

radca: odpowiedź: Aby zwolnić Prezesa Zarządu z odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. …

 

dobry żart prawda ?! co najgorsza zarząd to łyknął jak głodny karp

 

Pamiętaj !!!

 

Zgłoszenie wniosku o upadłość nie zwalnia z odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. –  zwolnić może tylko ogłoszenie upadłości nie zgłoszenie wniosku !!!

 

Po takich nonsensach pozostaje tylko się upić 😉

 

WAŻNE !!!

 

Oddalenie Upadłości = Bezskuteczność Egzekucji  = Odpowiedzialność za Zobowiązania z art. 299 k.s.h. i nigdy nie będzie inaczej !!!  Oczywiście wielu temu zaprzeczy bo nie każdy ma odwagę – a jednak —–>

 

https://www.pilatipartnerzy.pl/złożenie-wniosku-o-ogłoszenie-upadłości-to-nie-to-samo,-co-ogłoszenie-upadłości.html

 

Co do tworu/pozostałości po dawnym systemie … Podobno jest jakiś kodeks etyki , jakiś sąd dyscyplinarny , ktoś dawno temu słyszał o rzeczniku dyscyplinarnym , Podobno  na Alasce żyje Yeti . Swoją drogą fajnie mieć licencja na bezkarność z art 286 k.k.

Teraz wiem dlaczego każdy z nich specjalizuje się w Upadłościach wystarczy wmówić naiwnemu wystraszonemu członkowi zarządu konieczność , wręcz obowiązek zgłoszenia spółki do upadłości pod pozorem zwolnienia z odpowiedzialności 299 k.s.h. i hulaj dusza piekła nie ma

 

finalnie i tak trafiają do nas … wypruci z pieniędzy gdyż drenaż trwa do końca , ze straconym czasem , ale z tym samym Radcą 😉

 

23:35

idę się napić , po dzisiejszym dniu coraz mniej wierzę w uczciwość i kompetencję co niektórych …

Nabity w 299 k.s.h. przez „radcowską mość”

Życie…

Jest początek 2014 roku , spółka może nie za duża ale długi duże , ponad trzy miliony złotych , zero majątku , tylko papiery i kupa problemów

Prezes Spółki podąża więc w Radcowskie Progi , tam usłyszał „idziemy” w upadłość  , oczywiście radca wie o tym że żadnej upadłości nie będzie !!!

dlaczego ?!

brak majątku , brak perspektyw na majątek , brak czegokolwiek  , radca nic z tego sobie nie robi i wysyła wniosek o upadłość , wmawiając klientowi że złożenie wniosku zwolni go z odpowiedzialności z 299 k.s.h. pobierając przy tym za to najzwyklejsze oszustwo/wprowadzenie w błąd  – wynagrodzenie w wysokości 3% wartości zadłużenia ( około 120.000,00 zł )

Mija ponad rok dojenia klienta , Prezes żyje w błogiej nieświadomości myśląc że nic się nie stanie , że radca może wszystko , że na pewno są sztuczki które pozwolą na upadłość bez „kasy” jak się później okaże był w wielkim błędzie …

 

Rok 2015 marzec i grom z jasnego nieba pada na prezia , oddalenie wniosku o upadłość !!! biegnie czym prędko do radcy  ten rozkłada swoje „krótkie” rączki i bredzi że się odwołają , ze był pewny że upadłość zostanie „przyklepana” , że może by tak znaleźć inwestora do restrukturyzacji etc.

i tak trafia do nas …

 

czy jest już za późno ? został zmarnowany ponad rok , pieniądze , można było zastosować wiele „haków”

 

jest oddalenie upadłości więc prosta droga do 299 k.s.h. – oddalenie upadłości = bezskuteczność egzekucji = odpowiedzialność Prezesa za zobowiązania

 

 

 

 

 

NIE , NIE , NIE !!!

Mam już dość bzdur i powtarzanych kłamstw na temat 299 k.s.h. 

 

Zapamiętajcie ludzie raz na zawsze !!! że po pierwsze i ostatnie :

 

TYLKO PRAWOMOCNIE ORZECZONA BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI WOBEC SPÓŁKI !!! może skutkować 299 k.s.h.

 

wyrok z 3 września 2010 r. (I UK 77/10) SN

byłeś prezesem więc odpowiadasz – co za bzdury

Komornik – a kto to jest ?!

a gdzie jest etyka i moralność pytam się ja ?!

https://ltdconsulting.pl/doradztwo/spolka-ltd-jako-ochrona-przed-komornikiem/

takich informacji nie uświadczysz gdzie indziej 😉

 

Zapraszamy Do Nas i Korzystania z Naszych Usług

O odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania zus – ciąg dalszy …

 

Orzeczona Bezskuteczność Egzekucji wobec Spółki – tylko wtedy możesz Odpowiadać Osobiście za Zobowiązania !!!

 

Podstawową rzeczą przy przenoszeniu odpowiedzialności za długi spółki na członków jej zarządu jest bezskuteczność egzekucji wobec samej spółki. SN wielokrotnie miał okazję wypowiadać się w tym zakresie. Niedawno kolejny raz pojawiła się taka konieczność.

wyrok z 3 września 2010 r. (I UK 77/10) SN

Przecież i tak jako prezes odpowiadam za zobowiązania spółki …

często słyszę to zdanie , jest ono najczęściej nieprawdziwe i powtarzane z niewiedzy i bezmyślnie powtarzane

nawet gdyby udało się tak zacnej instytucji przenieść odpowiedzialność na „stary zarząd” to …

 

Według SN za zaległości spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na FP, FGŚP i na ubezpieczenie zdrowotne członkowie jej zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy decyzja ZUS orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzja powinna ponadto być wydana wobec wszystkich członków zarządu takiej spółki (uchwała siedmiu sędziów z 15 października 2009 r., I UZP 3/09).

SN stwierdził, że solidarność w takim wypadku ma charakter wewnętrzny, tj. członkowie odpowiadają solidarnie ze sobą nawzajem

bezkarność

zobaczyliśmy prawdziwe oblicze tzw. policji – co widzieliśmy ?

widzieliśmy na materiale z kamery monitoringu jak pani policjantka w sposób profesjonalny i z uwielbieniem obchodzi się z pałką

koledzy owej pani nie byli gorsi – widać że pałka to ich chleb powszedni i lubią to

 

ktoś mądry kiedyś powiedział „nie dasz sobie rady w życiu – idz do wojska albo do policji”

Faktura wystawiona na nieistniejące usługi… ciekawostki cz.1

Faktura wystawiona na nieistniejące usługi…

Faktura wystawiona na nieistniejące usługi w Polsce nazywana jest fikcyjną – taka sama faktura wystawiona przez zagraniczną Spółkę matkę polskiej Spółce córce nazywana jest optymalizacją podatkową 🙂

a w TV odcinek 155877436 serialu pod tytułem Ukraina

w dzisiejszym odcinku :

biały konwój oczekuje na granicy rosyjsko/ukraińskiej ,

nagle z jednej ciężarówek wybiega kierowca i biegnie w kierunku zabudowań , chyba coś zaczyna się dziać !!! relacjonuje podniecony reporter do milionów telewidzów …

widzimy jak kierowca wraca wsiada do ciężarówki i odjeżdża !

fałszywy alarm – kierowca był siku

uff wszyscy w studio TV i miliony telewidzów odetchnęło z ulgą .

 

Mam dość tych bzdur !!!