Pandemia pandemią, prawd objawionych radcy zawsze wysłucham z uwagą

Pewna Pani Radca Prawna zwróciła się do jednego z naszych klientów w ten sposób:

„Z sympatii do Pana zwracam uwagę, że nadal żadne zmiany w KRS nie są ujawnione co oznacza, że nadal ponosi Pan jako Prezes Zarządu odpowiedzialność za zobowiązania zgodnie z art. 299 ksh.”  (oryginalna pisownia)

Kilka pytań do Pani Radcy.

  • Jaki jest związek pomiędzy wpisem do KRS a odpowiedzialnością z art 299 K.s.h.?
  • Czy jest możliwe aby Radca nie znał K.s.h. oraz orzeczeń sądów powszechnych?
  • Czy Szanowna Pani Radca słyszała kiedykolwiek o deklaratoryjności wpisu do KRS?

 

Pani Radco Prawna, przytaczam kilka orzeczeń:

  • II FSK 1832/17, Deklaratoryjny charakter wpisu do KRS danych członka zarządu spółki kapitałowej. Wpis do KRS jako niewarunkujący odpowiedzialności członka zarządu za podatki spółki. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • III AUa 430/17, Znaczenie wpisu w KRS dla bycia członkiem zarządu spółki. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14.7.2016 r. (II PZ 15/16) podkreślił raz jeszcze, że o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza wyłącznie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdyż znaczenie ma również stan faktyczny.

Jest tego znacznie więcej, wystarczy wziąć głowę do ręki i poszukać.

Kupię zadłużoną spółkę – Clickbajt w Gazecie Prawnej

Kupię zadłużoną spółkę, co to oznacza? Czy można sprzedać spółkę i pozbyć się problemów – to zależy. Niestety, czasem możemy się natknąć na mity związane z kupnem/sprzedażą zadłużanych spółek. Wyjaśniamy kolejny „artykuł”, a raczej klik bajt o skupie zadłużonych spółek.

READ MORE

Spółka z o.o. bez zarządu

Co się stanie gdy zarząd nie zostanie powołany? Nic, nic się nie stanie, spółka z o.o. bez zarządu może funkcjonować, co więcej brak zarządu w Spółce to pewnego rodzaju „zbawienie” – dlaczego? A to dlatego: Wydawałoby się, że brak zarządu nie powinien być przeszkodą do egzekwowania od spółki zobowiązań.

READ MORE

likwidacja spółki

Odpowiedzialność Zarządu za zobowiązania – to już staje się nudne.

Członek zarządu spółki nie odpowiada za długi z tytułu nieopłaconych składek ZUS za okres po skutecznym i zgodnym z prawem odwołaniu go z zarządu, jeżeli niewypłacalność spółki warunkująca odpowiedzialność zarządu nastąpiła po jego odwołaniu – wyrok SN z 1 marca 2016 r. (sygn. akt: I UK 91/15).

Należy także pamiętać o najważniejszym: bezskuteczność egzekucji, klucz w odpowiedzialności członków zarządu, oraz ich ochrony. Bezskuteczność egzekucji określona jest w art. 116 § 1 ordynacji podatkowej. Oznacza sytuację, w której nie ma wątpliwości, że nie zachodzi żadna możliwość zaspokojenia egzekwowanej wierzytelności z jakiejkolwiek części majątku spółki. Tak brzmi wyrok NSA z dnia 09.07.2014r., II FSK 1309/12, LEX nr 1518854.

Pamiętaj! Dopóki jest majątek, dopóty nie ma podstaw do: 299/586 K.s.h. oraz 116 op. (majątek to nie tylko gotówka w kasie). Polecam także lekturę niekorzystnych orzeczeń Sądów w sprawach o przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania. Konkluzja zawsze jest taka sama: majątek, majątek, majątek i po dziesiąte majątek i nieważne w jakiej postaci, ważne aby przewyższał zobowiązania! Chcesz uzyskać więcej informacji? Zapraszam na spotkanie w naszym warszawskim biurze.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

No i stało się, od Bałtyku po Giewont wszyscy robią pod siebie ze strachu. Do podobnego zbiorowego ataku paniki doszło po wprowadzeniu JPK (co i tak nic nie zmieniło w kwestii „poważnych” inwestorów).

Więc czym jest ten CRBR? Niczym złym, ot takim zastąpieniem obecnego Krajowego Rejestru Sądowego (w którym często są nieaktualne dane) z drugiej strony przez ustawodawcę, szumnie nazywane: walką z praniem brudnych pieniędzy.

Czym jest dla mnie? Niczym! kolejnym martwym przepisem/straszakiem, już widzę jak ujawnią się beneficjenci rzeczywiści w strukturach takich jak:

Spółka Komandytowo Akcyjna, gdzie akcjonariuszem i komandytariuszem są Spółki z Wyoming z ukrytym Zarządem.
Spółki: Jawna, Akcyjna i Komandytowa, konstrukcja jak wyżej.
Spółka z o.o. Zarząd składa rezygnację, ale przed tym powołuje Pełnomocnika, ustawa mówi jasno i wyraźnie: Beneficjenta Rzeczywistego do w/w rejestru zgłasza Zarząd.

Możliwości jest o wiele więcej, nie wspominając o takich banałach jak: rozdrobnienie akcjonariatu/udziałów do 25%.

Ps. do wiadomości „sygnalistów” wszystkie powyższe informację są zgodne z literą prawa i wynikają z luk w obecnych przepisach.

Pamiętać należy że na horyzoncie pojawia się kolejna panika: dematerializacja akcji 🙂

Majątek spółki a bezskuteczność egzekucji – art. 233/299/586 K.S.H.

Poniżej wklejam ogłoszenie syndyka, w którym zachęca do licytacji wierzytelności należącej do „masy upadłościowej”. Co zrobić aby nie zgłaszać Spółki do upadłości 586 K.s.h. i co najważniejsze nie odpowiadać za jej zobowiązania z art 299 K.s.h.? Odpowiedź jest prosta i znajdziesz ją w poniższym ogłoszeniu.

READ MORE

Zgłoszenie wniosku o upadłość czy ogłoszenie upadłości ?

Temat rzeka … dlaczego to drążę i do niego wracam? Dziś miałem spotkanie z Prezesem Spółki, którego można najprościej nazwać jako „przewalonego” na wniosek o ogłoszenie upadłości.

READ MORE

Skup Spółek z Długami – Fakty i Mity, cz 2 – „Sprawa bełchatowska”

Lubię ignorantów – to mój ulubiony gatunek w naszej dżungli. Wbrew pozorom oni pomagają, bo każą myśleć, wysilić nasze umarłe szare komórki i motywują do cięższej pracy.

READ MORE

Spółka – sposobem na ominięcie ZUSu

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wysokimi opłatami. Mowa tu nie tylko o podatku dochodowym, który w zasadzie ma swoje logiczne uzasadnienie. Większym problemem jest bowiem konieczna opłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to wcale niemała. W pierwszych dwóch latach działalności, właściciel korzysta z preferencyjnych składek ZUS, ale później zaczynają się schody.

READ MORE

Co daje sprzedaż zadłużonej spółki?

Z nudów trafiłem na takie coś kliknij. Podobny suchar jak ten z Wyborczej z przed kliku lat. Można spotkać się z wieloma ofertami w internecie osób chętnych na zakupienie spółki z długami. Zastanawiał się ktoś z Was wie może na czym to polega, po co ktoś kupuje spółkę z długami, co oni z nią robią?

READ MORE

Przecież i tak jako prezes odpowiadam za zobowiązania spółki …

Często słyszę to zdanie. Takie stwierdzenie wynika z niewiedzy.

Czy można przenieść odpowiedzialność na „stary zarząd”?

Stanowisko SN odnośnie zaległości spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz składek na FP, FGŚP. Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność nawet, gdy decyzja ZUS orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z KRS.

Decyzja powinna dotyczyć wszystkich członków zarządu takiej spółki (uchwała siedmiu sędziów z 15 października 2009 r., I UZP 3/09).

SN stwierdził, że solidarność w takim wypadku ma charakter wewnętrzny, tj. członkowie odpowiadają solidarnie ze sobą nawzajem.

Złożenie wniosku o upadłość a odpowiedzialność członków zarządu

Postępowanie upadłościowe

Samo złożenie wniosku o upadłość zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności z art.299 KSH – takie stanowisko przedstawił pewien Radca Prawny.

READ MORE

Chciałem być strażakiem a zostałem Radcą Prawnym

Radca próbuje wmówić klientowi co następuje: ” Do spółki jawnej nie może przystąpić spółka z o.o., jak również praw i obowiązków w jawnej nie można przenieść na sp. z o.o.”

READ MORE

W krainie absurdu – art 299 k.s.h – fakty i mity

Myślicie że mało jest powodów do śmiechu? Mylicie się, dostarczycieli taniej rozrywki nie brakuje. Dziś humor poprawiła mi pewna Kancelaria Adwokacka (tak wynika z pięknej zielonej pieczęci) z miasta Leszna. A piszą tak…

READ MORE

Notariusz odmawia wykonania czynności

Warszawa. Spółka Akcyjna w Likwidacji. Pani Notariusz nie wykona  czynności notarialnych polegających na poświadczeniu podpisów pod umową sprzedaży akcji. Dlaczego? Usłyszałem odpowiedź:

Bo spółka  jest w likwidacji!

 

Zastraszanie przez windykatorów

Pracownikom windykatorni z  pięknego miasta Tychy chyba coś się pomyliło, myśleli że są cwańsi  niż ładniejsi, odczekali do czasu gdy nikogo nie będzie w biurze pewnej firmy, następnie weszli, zaczęli PRZESŁUCHIWAĆ! Sekretarkę. PRZESZUKIWAĆ! Pomieszczenia biurowe, nie wiem czego szukali, raczej metoda zastraszania.

READ MORE

Tak zwane środowisko – cena zakupu za udziały jest niższa od kapitału zakładowego…

Kancelaria Notarialna w Bydgoszczy. Pani Notariusz nie dokona czynności notarialnej  polegającej na poświadczeniu podpisów pod umową sprzedaży udziałów. Przyczyna: cena  zakupu za udziały jest niższa od kapitału zakładowego…

To tylko straszaki cz.1 – spłata długu…

Pewna Windykatornia z Warszawy wysyła pismo informując członka zarządu sp. z o.o. iż ma spłacić dług, który nabyli od banku. Więc się pytam, na jakiej podstawie?

READ MORE

Upadłość kosztuje – a syndyk też chce dobrze zjeść

Po Bursztynowo -Złotej „Aferze” każdy jest specjalistą od upadłości . podobnie jak trzydzieści osiem milionów rodaków zna się na piłce kopanej – ale do sedna …  jasna cholera mnie trafia jak na kolejnym spotkaniu przy kolejnej rozmowie słyszę ten sam tekst :

READ MORE