Art. 233 ksh w kontekście upadłości spółki

Art. 233 ksh w kontekście upadłości spółki

Jak wiemy, proces upadłości jest dość skomplikowany i może dotknąć nie tylko naszą firmę, ale również naszą rodzinę. Dlatego właśnie należy dokładnie przemyśleć decyzje o rozpoczęciu procesu upadłościowego. W podobny sposób odbywa się proces upadłościowy w kontekście spółek.

Zgromadzenie spółki

Większość spółek jest zobowiązana do zwoływania corocznego zgromadzenia wszystkich wspólników. Istnieje również możliwość zwołania zgromadzenia nadzwyczajnego, jednak dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku przez określony podmiot. Artykuł 233 Kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że należy zwołać posiedzenie w sytuacji, gdy bilans wykaże stratę. Jednak musi ona przewyższać sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego. W takim wypadku należy podjąć decyzje o dalszym istnieniu spółki. W tym wypadku nie artykuł nie odnosi się jedynie do bilansu rocznego, ale również dowolnego bilansu sporządzonego w wybranym przez nas momencie roku obrotowego. Istotną rolę może również odegrać bilans, który zostanie sporządzony przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd. Kodeks spółek handlowych nakazuje nam porównanie dwóch wartości. Bardzo wiele osób zastanawia się, czy artykuł mówi o sumowaniu straty z bieżącego roku obrotowego, czy również z lat ubiegłych. Najczęściej przyjmuje się jednak tę drugą opcję. Celem artykułu 233 jest w głównej mierze ochrona kapitału wniesionego do spółki przez udziałowców.

Przebieg zgromadzenia udziałowców

Przepis nie mówi jednoznacznie, czy w związku z wykazaniem straty w bilansie należy zwoływać zgromadzenie nadzwyczajne. W związku z tym zazwyczaj ten temat jest ujmowany w porządku zwykłego zgromadzenia. Najczęściej w takiej sytuacji zgromadzenie stara się stworzyć program naprawczy lub określić czas, w jakim ma on powstać. Dużo rzadziej zarząd spółki decyduje się na jej rozwiązanie i uchwalenie ustawy o jej likwidacji. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu wspólnicy wybiorą drugie rozwiązanie, umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Upadłość spółki

Kolejnym, jednak dużo rzadziej stosowanym rozwiązaniem jest ogłoszenie przez spółkę upadłości. Jednak podjęcie tej decyzji uzależnione jest również od stanu wypłacalności oraz wielkości zobowiązań spółki. Istnieje wiele przesłanek, które mają doprowadzić do ogłoszenia upadłości spółki. Jedną z najważniejszych jest sytuacja, gdy wartość zaciągniętych przez firmę zobowiązań w znacznym stopniu przewyższa zgromadzony przez nią majątek. Ogromny wpływ na podjęcie tej decyzji są terminy spłaty zobowiązań, które stały się przeterminowanymi. Artykuł 233 jest jednym z najczęściej naruszanych przepisów przez zarząd spółki. Bardzo często rosnąca strata jest ignorowana przez długie lata. Obecnie sądy coraz częściej wydają wyroki, które mają zapobiegać takim zabiegom. Jedną z form kary jest nałożenie grzywny na każdego ze wspólników w wysokości nawet do 20 000 złotych. Istnieje również inny rodzaj kary, a mianowicie odwołanie ze sprawowanej funkcji w danej spółce.

Jak widać, proces ogłoszenia upadłości spółki jest dużo bardziej skomplikowany niż jednoosobowej działalności. Upadłość najczęściej zostaje ogłoszona na zgromadzeniu nadzwyczajnym, dużo rzadziej jest ono tematem zwyczajnego zgromadzenia, które zgodnie z artykułem 233 Kodeksu spółek handlowych jest obowiązkowe. Musimy pamięta, że ogłoszenie upadłości nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i z pewnością wymaga dokładnego rozważenia wszystkich za oraz przeciw.

Tagi: , ,

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Publikując komentarz przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres mail . Podanie tych danych jest dobrowolne – Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis oraz data opublikowania komentarza . Administratorem Twoich danych osobowych stanie się:

WELCOME2INVEST.COM LTD

z siedzibą w :

220C BLYTHE ROAD
LONDON
UNITED KINGDOM
W14 0HH
Company No. 09057406
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz i nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. będziemy je przechowywać wyłącznie przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych , wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@fabrykakreatywna.com Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.