Grudzień 2016

Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.2

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 chciałbym życzyć kochanym radcom i innym ‚fahofcooom’ przynajmniej trochę uczciwości i rzetelności w obsłudze .

10 grzechów głównych

 1. wniosek o upadłość przed niczym nie chroni – dopiero ogłoszenie upadłości proszę to mówić klientom .

 2. wpis zmian do KRS np. zmiana Prezesa Zarządu jest wpisem deklaratoryjnym – liczy się dzień podjęcia uchwały odwołującej ze stanowiska proszę uspokoić klienta .

 3. forma uchwały odwołującej zarząd może być zwykła pisemna – dla pewności jednak potwierdź ją Notarialnie za zgodność z oryginałem – jak tak doradzam .

 4. aby być pociągniętym do odpowiedzialności z Art 299 k.s.h konieczne jest orzeczenie bezskuteczności egzekucji wobec Spółki ale nie tylko !!! dlaczego to temat tabu ???!!!

 5. odrzucenie upadłości przez Sąd otwiera szybką drogę do 299 k.s.h . mało który przez was obsługiwany klient o tym wie !!!

 6. wiem że upadłość to szybka kasa w kieszeni – proszę o choć troszkę przyzwoitości , w swojej karierze widziałem dziesiątki wniosków które nie miały szans „przejścia” a mimo to poszły do Sądu nie jeden miał niezły ubaw czytając je a następnie oddalając .

 7. w kasie Spółki zero , brak jakiegokolwiek majątku – nawet wierzytelności !!! oczywiście upadłość przejdzie – gó…. przejdzie !!! wsadziłeś klienta na minę a miałeś działać w najlepiej pojętym interesie !!!

 8. nie strasz udziałowców w Spółce – mogą sprzedać udziały w Spółce na każdym etapie jej istnienia – może być w trakcie kontroli , upadłości , likwidacji , czysta , zadłużona etc.

 9. nikt nie musi być Prezesem do śmierci – nie kłam .

 10. Nie ładnie naciągać na 299 k.s.h w Spółce Akcyjnej !!!

chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 601-685-195

Życzenia Świąteczno Noworoczne cz.1

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 chciałbym Wszystkim życzyć : wytrwałości i cierpliwości w prowadzeniu biznesu w naszym pięknym kraju .

Życzenia kieruję do wszystkich prowadzących biznes w postaci Spółki z o.o. I proszę zapamiętajcie najważniejsze 10 przykazań dotyczące sp. z o.o.

 1. wniosek o upadłość przed niczym nie chroni – dopiero ogłoszenie upadłości .

 2. wpis zmian do KRS np. zmiana Prezesa Zarządu jest wpisem deklaratoryjnym – liczy się dzień podjęcia uchwały odwołującej ze stanowiska .

 3. forma uchwały odwołującej zarząd może być zwykła pisemna – dla pewności jednak potwierdź ją Notarialnie za zgodność z oryginałem .

 4. aby być pociągniętym do odpowiedzialności z Art 299 k.s.h konieczne jest orzeczenie bezskuteczności egzekucji wobec Spółki ale nie tylko !!!

 5. odrzucenie upadłości przez Sąd otwiera szybką drogę do 299 k.s.h .

 6. pamiętaj !!! upadłość kosztuje !!! i nie mówię tutaj o wynagrodzeniu Kancelarii .

 7. nie daj się nabrać na upadłość !!!

 8. możesz sprzedać udziały w Spółce na każdym etapie jej istnienia – może być w trakcie kontroli , upadłości , likwidacji , czysta , zadłużona etc. nic ciebie z Spółką nie trzyma a ty nie jesteś jej niewolnikiem

 9. udziałowcy nie chcą ciebie odwołać z funkcji w Zarządzie ?! Sporządzasz Rezygnację i wysyłasz ją na adres Spółki następnie wyjawienie do KRS .

 10. Nie daj się zastraszyć windykatorom komornikom i innym radcom prawnym na 299 k.s.h w Spółce Akcyjnej !!!

chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń 601-685-195

Spółka – sposobem na ominięcie ZUSu

Założenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z wysokimi opłatami. Mowa tu nie tylko o podatku dochodowym, który w zasadzie ma swoje logiczne uzasadnienie. Większym problemem jest bowiem konieczna opłata na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to wcale niemała. W pierwszych dwóch latach działalności, właściciel korzysta z preferencyjnych składek ZUS, ale później zaczynają się schody. Dwa lata bowiem zwykle nie wystarczą, aby można było pozyskać stałych klientów i rozkręcić swój biznes na tyle, by przynosił satysfakcjonujące dochody, a opłaty nie okazały się być ciężarem. Czy są więc jakieś sposoby na ominięcie daniny na rzecz ZUS?

Załóż spółkę z o.o.

Jeśli liczysz na spore oszczędność, bo aż ponad 1100 zł miesięcznie na wpłatach do ZUS, załóż dwuosobową spółkę z o.o. Zyskasz także na większej optymalizacji kosztów. Co ważne, jako jeden z właścicieli spółki masz dużo mniejszą odpowiedzialność, niż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej czy spółki cywilnej. Nie odpowiadasz swoim majątkiem za długi spółki, jeśli twoi kontrahenci nie zapłacą ci należnych zobowiązań. Możesz odpowiednio wcześnie ogłosić upadłość i chronisz w ten sposób swoją rodzinę, której nie zadłużasz. Dodatkowo, jako odrębny podmiot masz większą zdolność kredytową. Owszem, prowadzenie spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a więc w tym aspekcie koszty wzrastają np. z 300 zł do 500 zł i więcej, jednak wciąż nie przekraczają one wartości comiesięcznego ZUSu. Podczas zakładania spółki konieczne jest także wpłacenie kapitału w wysokości 5000 zł i więcej, aczkolwiek są to pieniądze, którymi można swobodnie dysponować w celach np. marketingowych i tak też się dzieje w większości przypadków. Podwójne opodatkowanie, co często zarzuca się tego rodzaju podmiotom, a więc od zysków spółki i wypłat wynagrodzenia właścicielem, także można legalnie ominąć poprzez określoną formę wypłaty tych zysków. Oszczędności związane z prowadzeniem dwuosobowej spółki z o.o. są naprawdę bardzo kuszące.