Lipiec 2016

Spółki offshore – co to takiego?

Czy spółki typu off shore są dobrym rozwiązaniem w przypadku chęci zaoszczędzenia na płaceniu podatków? Tak, to wyjątkowo korzystna opcja, którą warto wdrożyć w życie. Gwarantuje duże zyski, ze względu na małe koszta fiskalne. Czym jednak dokładnie są spółki off shore i komu się je poleca?

Spółka offshore – wyjaśnienie pojęcia

Spółka offshore to taki typ osób prawnych, która powstaje w zupełnie innym miejscu jej działania, głównie w którymś z tzw. rajów podatkowych. Można je więc powoływać w krajach: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent, Wyspy Marshalla.

Zalety spółek offshore

Jak zostało już wspomniane, spółki offshore pozwalają zaoszczędzić na płaceniu podatków do kraju jej siedziby. Zwykle w rajach podatkowych inwestują osoby nie związane z tym państwem. Robią to wyłącznie dla korzyści, ponieważ te bywają naprawdę spore. Kuszące jest bowiem minimum obowiązków administracyjnych, pełne zwolnienie z podatku dochodowego, a także podatku od towarów i usług, czyli Vatu. Dodatkowo inwestorzy mogą liczyć na poufność oraz możliwość bardzo elastycznego działania. Nic więc dziwnego, że tak wiele polskich firm decyduje się na tę formułę prawną. Co ważne, raje podatkowe nie narzucają konieczności prowadzenia ksiąg podatkowych, a także gwarantują wyjątkową swobodę działania w wypadku np. powoływania osób prywatnych do zarządów itp.

Jak założyć spółkę offshore?

Samo założenie spółki nie wymaga nawet osobistej obecności w raju podatkowym. Bez problemu można tego dokonać na odległość. Mimo takiego uproszczenia, warto jednak kilkukrotnie przeanalizować przepisy prawa w danym kraju, a także wykonać optymalizację finansową pozwalającą jednoznacznie określić, jakie korzyści będą się wiązać z założeniem spółki w Panamie czy Belize itp. Konieczna zatem będzie pomoc profesjonalistów, którzy zapewnią opiekę prawną i skompletują wszystkie formalności. Na pewno są oni na bieżąco ze zmieniającymi się ustawami i przepisami prawnymi.

Kontrola indywidualna spółki

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością każdy udziałowiec ma prawo do indywidualnej kontroli. W spółkach akcyjnych nie ma takiego przywileju. Każdy z udziałowców może bez ograniczeń dokonywać kontroli dokumentów spółki, wszelkich umów, a także jej finansowej kondycji. Może tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej do tego osoby. Taki bilans ma prawo wykonać na własny użytek i nie musi się z tego nikomu tłumaczyć.

Postanowienia umowne spółki

Czasem kontrola indywidualna nie może mieć miejsca. Jest tak w sytuacji, gdy zawarta umowa pomiędzy wspólnikami spółki wyłącza taką możliwość. Wyłączone spod kontroli mogą być zaledwie niektóre sfery spółki, jak np. tylko rachunkowość. Podczas ustanawiania takich zasad konieczne jest równe traktowanie wszystkich wspólników. Nie może się więc zdarzyć, że jeden z nich będzie mieć wgląd w finanse czy umowy spółki, a inny jest tego prawa pozbawiony.

Rada nadzorcza

Powołanie rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej może wyłączać indywidualne uprawnienia poszczególnych udziałowców. Powołanie rady nadzorczej jest jednak możliwe w sytuacji, gdy kapitał spółki przekracza 500 tysięcy złotych i liczy sobie 25 członków. Jeśli poszczególni indywidualni udziałowcy chcą mieć wgląd w działalność spółki mogą zadbać o odpowiednie postanowienia umowy. Daje to im dużą szansę zabezpieczenia interesów mniejszościowych udziałowców.

Spółka akcyjna

Istnieje kilka rodzajów spółek uregulowanych w kodeksie spółek handlowych. Jak działa taka spółka? Czy opłaca się ją założyć i w jakim celu się to robi? Warto poznać podstawowe prawa, które rządzą spółkami akcyjnymi. To ważne także dla tych, którzy chcą być akcjonariuszami spółki.

 Skąd nazwa – spółka akcyjna?

Ten swoisty sposób prowadzenia działalności opiera się na kapitale wielu udziałowców. Kapitał wnosi się do spółki w formie akcji, które następnie mogą być zbywalne na giełdzie papierów wartościowych, odsprzedawane i kupowane przez udziałowców. Jej celem jest więc głównie zgromadzenie kapitału od chętnych akcjonariuszy i nieustanny handel tymi akcjami.

 Jak powstaje spółka akcyjna?

Przewiduje się, że spółka akcyjna będzie najlepszą formą dla dużych przedsiębiorstw z minimalnym wkładem własnym 100 tysięcy złotych. Pokrycie kapitału spółki następuje w gotówce lub w postaci aportów będących niepieniężnym wkładem. Aporty liczone są według wartości rzeczy materialnych, które zostały włączone do spółki lub praw własności przysługujących udziałowcom. Konieczne jest pokrycie kapitału zakładowego jeszcze przed zarejestrowaniem spółki, w zależności od jego rodzaju.

Jak spółki akcyjne pozyskują kapitał?

Jednym ze sposobów pozyskiwania kapitału dla spółek jest emisja akcji na rynku papierów wartościowych, gdzie dopuszcza się osoby prywatne do ich nabywania. W ten sposób mają oni swój wkład w działalność przedsiębiorstwa i mogą decydować o  dalszej odsprzedaży swoich akcji. Niestety, niewłaściwa polityka przedsiębiorstwa lub procesy gospodarczo-ekonomiczne mogą mieć wpływ na obniżenie wartości akcji. Wówczas udziałowcy tracą nadwyżkę finansową. Akcjonariusze nie mogą też liczyć na możliwość zarządzania spółką. Ich udział sprowadza się bowiem wyłącznie do pobierania dywidendów, o ile takie zostają przez dane przedsiębiorstwo wypracowane i zaplanowane. Zawsze trzeba się więc liczyć z utratą swoich pieniędzy, ale zdarza się, że spółka funkcjonuje bez zarzutu wypracowując spore zyski dla swoich akcjonariuszy.