Listopad 2014

O odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania zus – ciąg dalszy …

 

Orzeczona Bezskuteczność Egzekucji wobec Spółki – tylko wtedy możesz Odpowiadać Osobiście za Zobowiązania !!!

 

Podstawową rzeczą przy przenoszeniu odpowiedzialności za długi spółki na członków jej zarządu jest bezskuteczność egzekucji wobec samej spółki. SN wielokrotnie miał okazję wypowiadać się w tym zakresie. Niedawno kolejny raz pojawiła się taka konieczność.

wyrok z 3 września 2010 r. (I UK 77/10) SN

Przecież i tak jako prezes odpowiadam za zobowiązania spółki …

często słyszę to zdanie , jest ono najczęściej nieprawdziwe i powtarzane z niewiedzy i bezmyślnie powtarzane

nawet gdyby udało się tak zacnej instytucji przenieść odpowiedzialność na „stary zarząd” to …

 

Według SN za zaległości spółki z o.o. z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na FP, FGŚP i na ubezpieczenie zdrowotne członkowie jej zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy decyzja ZUS orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Decyzja powinna ponadto być wydana wobec wszystkich członków zarządu takiej spółki (uchwała siedmiu sędziów z 15 października 2009 r., I UZP 3/09).

SN stwierdził, że solidarność w takim wypadku ma charakter wewnętrzny, tj. członkowie odpowiadają solidarnie ze sobą nawzajem

Przedawnienie zobowiązania członka zarządu w stosunku do ZUS – pytanie z wyszukiwarki cz.10

Przedawnienie zobowiązania członka zarządu w stosunku do ZUS

źle, źle, źle – nie przedawnienie zobowiązania członka zarządu w stosunku do zus a przedawnienie zobowiązania spółki w stosunku do zus

 na początek to —-> Podstawową rzeczą przy przenoszeniu odpowiedzialności za długi spółki na członków jej zarządu jest bezskuteczność egzekucji wobec samej spółki. SN wielokrotnie miał okazję wypowiadać się w tym zakresie .

 … i chyba wszystko staje się jasne ?!

 bezskuteczność egzekucji wobec spółki , ciekawe sformułowanie a możliwości ogromne …

 

bezkarność

zobaczyliśmy prawdziwe oblicze tzw. policji – co widzieliśmy ?

widzieliśmy na materiale z kamery monitoringu jak pani policjantka w sposób profesjonalny i z uwielbieniem obchodzi się z pałką

koledzy owej pani nie byli gorsi – widać że pałka to ich chleb powszedni i lubią to

 

ktoś mądry kiedyś powiedział „nie dasz sobie rady w życiu – idz do wojska albo do policji”