Tags: konstytucja

    Konstytucja

    Art. 54. 1. Konstytucji , Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

    Read more