Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w branży świadczymy optymalne i skuteczne zarządzanie w zakresie stosowania procedur układowych i upadłościowych.

Proponujemy:

  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do upadłości lub układu.
  • Przeprowadzenie procedury upadłościowej lub układowej.
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem po odrzuceniu przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.
  • Negocjacje z wierzycielami i skuteczną ochronę w przypadku posuwania się do bezprawnych metod egzekucji.

Zarządzanie kryzysowe w spółce

Nasza kancelaria kupuje lub przejmuje 100% udziałów w spółce, udziela skwitowania (absolutorium) poprzedniemu Zarządowi, przy jednoczesnym mianowaniu własnego. Poprzedni udziałowcy oraz Zarząd uczestniczą we wszelkich czynnościach, aż do momentu skutecznego złożeniu wpisu do KRS-u, który świadczy o ich wykreśleniu.

Zgodnie z Państwa życzeniem, istnieje możliwość zmiany zarówno siedziby, jak i nazwy (firmy) przedsiębiorstwa oraz protokolarne przekazanie i archiwizacja dokumentacji księgowej, podatkowej i personalnej. Pod naszym Zarządem i na naszą odpowiedzialność podejmowane są działania zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego, ewentualnie restrukturyzacji, przekształcenia lub likwidacji spółki. Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa oraz księgowości.