Spółka partnerska

Zakładanie spółki partnerskiej

 

Jak założyć spółkę partnerską?

Spółka partnerska zostaje wcielona w życie w momencie wpisu do rejestru. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

  • firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,
  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania spółki (nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń prawa reprezentacji przez partnerów),
  • nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.