Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie wyroku Sądu Najwyższego