Kolejny sukces z ZUS – przeniesienie odpowiedzialności za zobowiązania.